Home » IAC bud

IAC bud

IAF (International Astronautical Federation), www.iafastro.org holder hvert år en stor international ”space” kongres, IAC (International Astronautical Congress) , der omfatter alle områder indenfor rummet lige fra udvikling af nye rumraketter, studier af effekter i kroppen af at opholde sig i rummet, hvordan man involverer børn og unge i rumfart og naturvidenskab, historiske tilbageblik og meget mere.

Vision:
I 2022 afholdes IAC i Danmark, idet vi samtidig markerer 450 året for Tycho Brahes arbejde med at observere supernovaen SN 1572 i 1572 samt 475 året for Tycho Brahes fødsel året før.
Baggrundsbeskrivelse
I 1955 fandt IAC sted i København, hvor Dansk Selskab for Rumfartsforskning var med til at organisere kongressen. Dansk Selskab for Rumfartsforskning var blevet grundlagt nogle år tidligere – i 1949, hvilket i 2019 er 70 år siden og Dansk Selskab for Rumfartsforskning har været medlem af IAF siden 1951, hvilket i 2021 ligeledes er 70 år siden.
I 2022 er det 450 år siden, at Tycho Brahe observerede supernovaen SN1572. Dette fandt sted i 1572 og året efter udkom hans bog ”De nova stella”. Her i Danmark kan vi kan fremhæve denne begivenhed i forbindelse med, at der holdes en IAC kongres i København. Enten i 2022 eller i 2021. Ved igen at blive vært for en IAC er der er mulighed for at markere Danmark internationalt set og sat i en historisk sammenhæng indenfor rum-området.
Dansk Selskab for Rumfartsforskning kan ikke som den gang i 1955 påtage sig hele opgaven med at organisere kongressen (det er alt for omfattende), men Danmark har faciliteterne og ressourcerne til at gennemføre en IAC. Udfordringen ligger til at starte med i at sammensætte den organisation, der skal bære projektet frem og i første omgang give et bud på IAC.

Mission:
• At lave så godt et bud på en IAC, at vi vinder værtskabet
• At skabe opmærksomhed og interesse for danske rum aktiviteter internationalt og nationalt
• At udbrede kendskabet til IAF og IAC i Danmark
• At fremme interessen for naturvidenskab, og især rumfart
• At fortælle historien om Tycho Brahe og søsteren Sophie i Danmark og i udlandet
• At opbygge et samarbejde om IAC projektet i Øresundsregionen
• At få mange forskellige interessegrupper til at være med og arbejde sammen
• Skabe en god dialog og samarbejde med IAF

Implementeringsmål
• Dannelse af et konsortium og at lave en konsortieaftale
• Tilvejebringelse af finansiering af projekter (budprocessen, IAC og et omkransende projekt)
• Afholdelse af en række informationsmøder med diverse interessenter
• Opbygge gode internationale relationer og udveksle erfaringer med andre værtslande
• Opbygge basis for et omkransende projekt Tycho123 (for årene 2021, 2022, 2023), hvor der også inddrages kulturelle projekter samt lærings og formidlingsprojekter.
• Foretage en overordnet koordinering med strategien for danske rum aktiviteter

Som en del af selskabets strategi er der udarbejdet et feasibility study der bearbejder muligheden for at give et bud på at få en IAC (International Astronautical Congress) til Danmark igen. IAC fandt sted i Danmark i 1955. Har du ideer til hvordan kan du hjælpe med, så send en mail til info@rumfart.dk
Følg også med her