Home » Kontakt

Kontakt

Formand: Lykke Pedersen, lykke@rumfart.dk, telefon 23 96 18 04
Næstformand: Finn Willadsen, finn@rumfart.dk, telefon 48 25 56 62, Gl. Holmegårdsvej 57, st. tv., 3400 Hillerød
Pressekontakt: Finn Willadsen, næstformand, telefon 48 25 56 62
Kasserer: Steen Lærke, steen@rumfart.dk
Sekretær: Asger Friis, asger@rumfart.dk

Øvrig bestyrelse:

Martin Robert Knudsen, martin@clear-skies.dk
Lukas Christensen, lukas@rumfart.dk
Michael Truelsen, michael@rumfart.dk
Christina Toldbo, christina@rumfart.dk

Suppleanter:

Tina-Henriette Kristiansen, th@rumfart.dk
Charlotte Ousen, charlotte@rumfart.dk

Andre informationer:

Webmaster: webmaster@rumfart.dk

Kontakt til Andreas Mogensen: Rosita Suenson, ESA, rosita.suenson@esa.int

Selskabets postadresse: Dansk Selskab for Rumfartsforskning, Gl.Holmegårdsvej 57,st.tv., DK-3400 Hillerød

Postgiro: 2 04 69 70

Kontonummer: 1551 – 02 04 69 70

CVR-nummer: 32738702