Home » Strategisk plan

Strategisk plan

Vision
Et fællesskab for rum aktiviteter i Danmark og for deltagelse i
internationalt samarbejde

Mission
– Udbrede kendskabet til rumfart og rumforskning
– Bidrage til produktion af danske tekster, video, kunst og spil om rummet/rumfart
– Inspirere til studerendes deltagelse i  internationale rum aktiviteter
– Styrke internationale relationer på rum området

Værdier

Åbenhed: Vi er åbne overfor personer med forskellige baggrunde og indfaldsvinkler til rummet (f.eks. fysik, astronomi, arkitektur, design, kunst, psykologi, fysiologi, medicin, interkulturelle relationer, jura og andre områder), fordi der er brug for alle med en interesse for rummet.

Vidensdeling: Vi vil dele viden om rummet blandt andet via vores hjemmeside og ved at udgive bladet Dansk Rumfart, hvor skribenter inviteres til at bidrage med dansksproget indhold og med forskellige indfaldsvinkler til at arbejde med rummet.

Læring: Vi tager imod og indsamler information om aktiviteter og kurser med relation til rummet, og assisterer ved oprettelsen af studiegrupper med henblik på at fremme læring om rummet.

Implementerings mål
Mål 1: Formidle muligheden for at bruge selskabet til at annoncere arrangementer og foredrag
Mål 2: Forbedre vores web og social media
Mål 3: Samle studentergrupper med relation til IAF/IAC aktiviteter
Mål 4: Opbygge et netværk for undervisere – deling af viden om kursustilbud og foredrag
Mål 5: Lave et ”feasibility study” for IAF kongres afholdt i Danmark (år 2022)