Home » Netværk » IAF (International Astronautical Federation)

IAF (International Astronautical Federation)

Dansk Selskab for Rumfartsforskning har været medlem af  IAF (International Astronautical Federation) siden 1952 og var med til at grundlægge IAF, der er en ikke-statslig sammenslutning af  foreninger, institutioner og industrielle firmaer. Ved stiftelsen i 1951 havde IAF 11 medlemmer, men er idag oppe på over 400 medlemmer fra 71 lande. IAFs formål er at fremme udviklingen af rumfartsvidenskaben til fredelige formål, at støtte udbredelsen af teknisk information, at stimulere offentlighedens interesse for rumfart, at støtte astronautisk forskning, at organisere kongresser og videnskabelige møder, og at samarbejde med andre organisationer indenfor alle aspekter af  natur-, tekniske og samfundsvidenskaber med relation til astronautikken og den fredelige udnyttelse af det ydre rum.

Læs mere på IAFs hjemmeside – hvor man også kan blive tilmeldt IAFs nyhedsbrev, der udkommer fire gange om året. IAF har hovedkontor i Paris.

IAC kongressen

Den første IAC (International Astronautical Congress) blev holdt i 1950 i Paris, hvor Danmark var repræsenteret ved Dansk Selskab for Rumfartsforskning.

IAC blev i 1955 holdt i København. Under et af møderne fremlagde russiske videnskabsmænd for første gang deres planer om at opsende en ubemandet satellit, Sputnik. Der var dog ikke mange, som tog det alvorligt, og derfor kom opsendelsen af Sputnik i 1957 som en komplet overraskelse for de fleste.

IAC (International Astronautical Congress) finder hvert år sted i et nyt land. IAC arrangeres af IAF  i samarbejde med Det Internationale Astronautiske Akademi (IAA) og Det Internationale Rumlovsinstitut (IISL) . Kongresprogrammet omhandler de opnåede fremskridt og de problemer, som de forskellige astronautiske retninger beskæftiger sig med. Proceedings (præsentationerne fra en IAC kongress) udgives hvert år. IAFs digitale arkiv består af ca. 50.000 artikler fra tidligere kongresser og kan findes her.

IAF holder hvert år et forårsmøde i Paris i marts måned. Her mødes alle IAFs komitéer og ud fra indsendte abstracts udvælges de præsentationer, der fremlægges til den næste IAC. 

Yderligere oplysninger: Lykke Pedersen (kontaktperson til IAF), lykke@rumfart.dk