Home » Netværk

Netværk

Det er vigtigt at kunne udveksle erfaringer og ideer med andre. Derfor arbejder vi på at opbygge en række netværk, hvor folk med forskellige baggrunde kan finde sammen om opgaver og projekter.

Både her i Danmark og ved at række ud mod resten af verden i form af den platform, som IAF udgør, der er et af ganske få netværk, hvor folk fra hele verden kan mødes og tale sammen, arbejde sammen om rumfart. IAFs komitéer er en af mulighederne for deltagelse i internationalt samarbejde. Som “young professsional” kan et første skridt mod dette være at indsende et abstract til en IAC-kongres, og se om det bliver udvalgt til det tekniske program.

Vi vil gerne opbygge et studenternetværk og et netværk for undervisere/foredragsholdere.
Kontakt info@rumfart.dk og fortæl om hvad du er interesseret i at være med til.