Home » Hvordan bliver jeg astronaut?

Hvordan bliver jeg astronaut?

Hvilke kvalifikationer skal man have for at ansøge om at blive astronaut?

Formelle kvalifikationer

Astronautkandidater skal have videnskabelig viden og være i stand til at demonstrere fremragende evner inden for relevante arbejdsområder, herunder erfaring, der demonstrerer operationelle færdigheder.

Ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for en videnskabelig disciplin som f.eks. fysik, biologi, kemi, matematik, datalogi, teknik eller medicin og du skal have mindst tre års erhvervserfaring efter studierne. Dette kan omfatte arbejde i et laboratorium, feltforskning eller arbejde på et hospital. Erfaring som pilot er et plus. En ph.d. eller tilsvarende grad inden for de ovennævnte fagområder betragtes som et aktiv, men er ikke væsentligt.

Andre færdigheder og personlige kvaliteter

Evnen til at arbejde godt som en del af et interkulturelt, tværfagligt team og forblive roligt under pres er afgørende for alle ESA-astronauter. ESA er multikulturel, og du vil arbejde tæt sammen med mennesker med forskellige baggrunde overalt i verden – klar, kortfattet og hensynsfuld kommunikation er et must.

Astronautkandidater bør også have fremragende finmotoriske færdigheder, have stærke analytiske og rapporteringsevner, en evne til hurtigt at tage imod og bearbejde komplekse oplysninger og være god til at træffe beslutninger.

Du vil skulle absorbere en masse komplekse oplysninger under hele din træning og du skal lære at prioritere dette for at sikre, at du performer på et konstant højt niveau, mens du er i rummet.

Da astronauter er nogle af de mest synlige ambassadører for Europas rumprogram, forventes det også at du deltager i PR og uddannelsesaktiviteter og at du er passioneret om at dele din viden og har en vilje til at involvere et bredt publikum – især den yngre generation – om ESA og i udforskning af rummet.

En astronaut har en høj arbejdsbyrde, og arbejdstiden kan være uregelmæssig. Dette kræver et højt niveau af motivation. Du skal være fleksibel og være i stand til at klare hyppige rejser både indenfor og uden for Europa (og endda uden for Jorden). Du skal også være villig til at tilbringe længere tid væk fra venner og familie eller være stationeret uden for dit hjemland, når du gennemgår intensiv træning, missioner eller opgaver.

Du kan læse mere her.