Home » Publikationer og nyheder » Magasinet Dansk Rumfart

Magasinet Dansk Rumfart

På disse sider er der adgang til magasinet Dansk Rumfart. Nyeste udgivelse er Dansk Rumfart nr. 81 fra februar 2024.

Meld dig ind i selskabet og få bladet tilsendt.

DR nr. 81

In Flight Call på Experimentarium med Andreas
ultra:space eksperimenterne
Virtual Reality til motion i rummet
Wearable til rummet og ekstreme miljøer
3D­print i metal af reservedele på ISS
Dansk IoT teknologi testes i rummet
Cirkadisk lys i rummet
Rumrelaterede uddannelser og virksomheder i Danmark
Ekspedition 69-70 og de internationale eksperimenter

 

DR nr. 80

Huginn missionen og de danske eksperimenter
Astronauten, Månen og Klimaet
Naturens egen vandrensning på rumrejse
Thor-Davis: Studie af tordenvejr og elektrisk aktivitet
Vedligeholdelse af astronauters psykiske helbred under rummissioner med VR
Søvn i rummet
På mission med Andreas Mogensen
Fremtidens rumstation
Kodepirater på rumrejse

 

DR nr. 79
50 år efter Apollo 17
Raketten til verdensrummet
Danske verdensrekordholdere! Fra lockdown til launch
Brug af satellit billeder til overvågning af klodens træ ressourcer
Med lov skal det ydre rum benyttes
DISCO: Danmarks studenter CubeSat program
Hun vil flyve vægtløs gennem nåleøjet og nå det ydre rum
Havn, lufthavn, rumhavn
DR nr. 78
Rejsen til Mars
ESAs astronaut kampagne
LUNARK projektet i Grønland
Augmented Gravity træning
Ophold på Sydpolen
Young Graduate Trainee hos ESA
Dansk testpilot fortæller
Materiale prøver fra rummet
Robotter på Mars
DR nr. 77
Månens indflydelse på Jorden
LUNARK projektet i Grønland
Lunar Flashlight- en videnskabelig cubesat mission til Månen
Om brugen af Augmented Reality til videnskabsformidling
Læring med leg: Programmering af Månemissioner
En hverdag i vægtløshed
DR nr. 76
Særudgave af Dansk Rumfart i anledning af 50 års jubilæet for den første bemandede månelanding i 1969 – hele bladet omhandler Månen.
Space Days i Rundetaarn og rundt i landet
Rejsen til Månen
Videnskab på Månen
Fremtidens månemissioner
Hvem ejer Månen?
Månen for mig
Undervis med Månen
DR nr. 75
DR75_frontcover_50
Juno og Jupiters hemmeligheder
Et arbejdsliv med Rumfærgen
Afstanden til Mars
ESERO Denmark
Young Graduate Trainee ved ESA
Musik og naturvidenskab
Traktater og Rumfart
DR nr. 74
DR74_frontcover_50
25 år med Rumfart support – Rovsing
Forholdene på Mars
Ariane 6 – Force Technology
Bepi-Colombo – Terma Space Electronics
Tycho Brahe og opmåling af himlen
Biologiske systemer i rummet
Foredrag og workshops
DR nr. 73
DR73_frontcover_50
Blå Lyn og Røde Feer
IAFs forårsmøde
Exoplaneter
NewSpace
Ticra
Space Launch System
Cubesats fra GomSpace
Danske Celler i Rummet
DR nr. 72
DR_72_frontcover_50
Første dansker i rummet
Menneskets vej ud i rummet
Space Day i Industriens Hus
IAC 2015 i Jerusalem
DR nr. 71
DR_71_frontcover_50
Dawn – mission til dværgplaneten Ceres
Rumvandringer
På opdagelse i verdensrummet
Copenhagen Suborbitals
Danish Aerospace Company
SIYSS 2013
Geofysik og rumteknologi uddannelse på DTU
Astrobiologikurser
DR nr. 70
DR_70_frontcover_50
Rumfærgen er gået på pension
Rumfarten i krise
Foredrag med Andreas Mogensen, Copenhagen Suborbitals, Helle og Henrik Stub, Finn Willadsen
DR nr. 69
DR_69_frontcover_50
Copenhagen Suborbitals vender stærkt tilbage
Milepæl i udforskningen af Merkur
Orbiter:En fremragende og gratis rumsimulator
DR nr. 68
DR_68_frontcover_50
Phoenix på Mars
Ulysses missionen afsluttet
Titan
Navigation i rummet
DR nr. 67
DR_67_frontcover_50
50 år med Rumfart
Det internationale geofysiske år 1957-1958
Sådan begyndte Rumalderen
Ny dansk bog om rumfartens historie
DR nr. 66
DR_66_frontcover_50
Leder -Nyt formandsskab, samme selskab
Planck – Udvikling til nulpunktet
Danmark i rummet
Rumstationer – lidt historie
Værktøj til meteorologerne
DR nr. 65
DR65_frontcover_50
Rumbaseret astronomi med fokus på ESA
Infrarød astrofysik fra rummet
Gaia – en astronomisk hjørnesten
COROT: Stjernernes musik og planeternes dans
Medlemsundersøgelse
Venus er nået
DR nr. 64
DR_64_frontcover_50
ESA 30 år
The Transition from ESRO to ESA
Nogle store ESA øjeblikke
Et resumé af ESA satellitter og sonder
Dansk Rumkonsortium
Hubble Runder 15 år
DR nr. 63
DR_63_frontcover_50
Danske rumfartsprojekter
Ørsted-satellitten – 6 års succes i rummet
Science Fiction skrive-konkureence – “Fra Jorden til Planet X”
Algevækst, Vejrudsigter, Miljø og Landbrug – satellitterne hjælper til
Ørsteds efterfølgere skal flyve i flok
Vind en rejse til EUMETSAT – Konkurrence for skoleelever
DR nr. 62
DR_62_frontcover_50
Dansk rumfartsforskning – et stadig bredere spektrum af fagdiscipliner
En dansk astronautkandidat
Ernæring i rummet
Rumfartskonference for studerende
MEMS in space
Få dit eksperiment med på Rumstationen ISS
DR nr. 61
DR_61_frontcover_50
ESAs udforskning af solsystemet
SMART-1 Europa til Månen
ESAs Rosetta mission
Dansk deltagelse i ESAs Sol og Sol-Jord missioner
Cassini-Huygens – Rejsen til Saturn
DR nr. 60
DR_60_frontcover_50
AAU-CubeSat – hvordan gik det så?
En “rum-workshop”for studerende
Fremtidens menneske i rummet
Forårets aktiviteter – astronautkandidater
DR nr. 59
DR_59_frontcover_50
Tanker om tid og rum – mulige fremtider
Fra huleboere til rumvæsener
Menneskets stræben mod rummet
50.000.000.000.000 mennesker
Fremtidsforskning er backcasting
Kreativitet og rumforskning
Kan mennesket klare de lange rumrejser?
DR nr. 58
DR_58_frontcover_50
Alone,
Liv i rummet,
Ældre og astronauter , Jesper Jørgensen
DR nr. 57
DR_57_frontcover_50
Cube satellitter i kredsløb,
Ministermøde i Paris 2003,
Galileo sonden sendes i døden,
Franks Guyana – Rumrejsen år2003
Rumrejser i Science Fiction
DR nr. 56
DR_56_frontcover_50
Temanummer om ISS
Historie og opbygning
Fakta
Dansk deltagelse på Rumstationen
Dansk forskning på Rumstationen
Dansk teknologi på Rumstationen
Øvrige danske bidrag
SWARM
DR nr. 55
DR_55_frontcover_50
Temanummer: Unges muligheder indenfor rumfarten
Fjernstyrede biler på Mars
Projekt Forskerspirer
Udarbejd et eksperiment til Rumstationen og vind en rejse til ESA
Design fødevarer til astronauter
Rejse til Worlds Space Congress betalt af ESA
Vil du være med til at bygge en satellit?
Projekt eller arbejde i ESA regi
Et universitet kun om rumfart – International Space University
DR nr. 54
DR_54_frontcover_50
Glædeligt nyt for den danske rumfartssektor
Ørsted – status efter 3 års mission i rummet
Dansk rummedicinsk udstyr på vej i rummet
Tag med til ISS
DR nr. 53
DR_53_frontcover_50
Leder – Formandsskifte i Selskabet
Euro-MARS
Ny udstilling på Tycho Brahe Planetarium
Til studerende: World Space Congress
Finansloven 2002
DR nr. 52
DR_52_frontcover_50
Der er brug for visioner om rumforskning
ESAs ministerrådsmøde 2001
Fra køer til kosmos
Pluto-Kuiper-Express
AAU Cubesat
DR nr. 51
DR_51_frontcover_50
Europæisk rumindustris fremgang smitter
Særudstilling på Ole Ole Rømers Museum
Ulf Merbold
DR nr. 50
DR_50_frontcover_50
Dansk Software til rumfartsindustrien
ESAs oplæg til budget
Ulf Merbold
DR nr. 49
DR_49_frontcover_50
Bepi-Colombo
Jens Martin Knudsen
Juri Aleksejevitj Gagarin
Ny stor radiosatellit i rummet
DR nr. 48
DR_48_frontcover_50
Rumbussen on tour
Rumbussens udstilling på Planetariet
The International Space University
DR nr. 47
DR_47_frontcover_50
Positionsbestemmelse med GPS er blevet mere nøjagtig
Satellitantenner
Unigate Innovation
DR nr. 46
DR_46_frontcover_50
Den verdensomspændende radiokonference (WRC 2000)
På spor af det samfundsmæssige
Rumaktiviteter under Dansk Naturvidenskabsfestival
DR nr. 45
DR_45_frontcover_50
En god begyndelse
Et dansk center for Rumforskning
Rumindustrien som drømmefabrik
Rømer satelitten
DR nr. 44
DR_44_frontcover_50
Fokus på rummet
Ny bestyrelse i selskabet
Nye æresmedlemmer
Parabolflyvning og vægtløshed
Ørsted fylder 1 år i rummet
DR nr. 43
DR nr. 43
50 years with spaceflight
Selskabets jubilæumsarrangementer
DR nr. 42
DR nr. 42
Dansk magneteksperimenter med på Mars Polar
Dansk Selskab for Rumfartsforskning
Mars Polar Lander og Mars Climate Orbiter
Rumfartsuddannelsen på Aalborg Universitet
Yvonne Cagle
DR nr. 41
DR nr. 41
Dansk rumfart i 10 år
ESA Ministermøde i Bruxelles
For 30 år siden
Ørsteds videnskabelige målinger begynder
DR nr. 40
DR nr. 40
Den danske rumfartsindustri
DR nr. 39
DR nr. 39
Danmark som rumnation
Ørsted klargøres til opsendelse
Ørstedmissionens første 14 dage
DR nr. 38
DR nr. 38
Dansk rumfart på tærsklen til det 21 århundrede
Design af satellitantenner
Fremsynede mænd i en foranderlig verden
DR nr. 37
DR nr. 37
Dansk rummedicin på ISS
Månen udforskes igen
DR nr. 36
DR nr. 36
Det danske småsatellitprogram
Pathfinders atmosfæriske målinger
DR nr. 35
DR nr. 35
Anmeldelse af nu dansk bog – Liv u rummet
Ariane 5 – Europas nye løfteraket
Er rummet vores baghave
DR nr. 34
DR nr. 34
Voyager – Eventyret fortsætter
DR nr. 33
DR nr. 33
Et tilbageblik over 40 års planet forskning
DR nr. 32
DR nr. 32
Cluster satellitterne genopstår
DR nr. 31
DR nr. 31
ESA astronaut Thomas Reiter i Danmark
NASA Discovery Missioner
DR nr. 30
DR nr. 30
COBRAS/SAMBA
Det offentlige forskningsudvalg for Rummet
DR nr. 29
DR nr. 29
Derfor eksploderede Ariane 5
DR nr. 28
DR nr. 28
Den lange og kringlede vej til Jupiter
Rumteknologi finder jordnære anvendelser
DR nr. 27DR nr. 27 Globalstar
DR nr. 26
DR nr. 26
Hvad så med fremtiden
Udforskningen af Mars
DR nr. 25
DR nr. 25
Ny metode til satellitbestemmelse af atmosfærens temperaturprofiler
Nordhavet set fra rummet
MARS – de næste besøg
Danmarks Meterologisk Institut
DAMEC Research A/S – telekommunikationscenter under Euromir ’95
CASSINI(HUYGENS – en sonde til planeten Saturn
Rumfærgen efter Challenger
DR nr. 24
DR nr. 24
ESAs HORIZON 2000-program
Jorden – menneskets planet
Miljøovervågning med telemåling fra satellit og fly
Videnskabelige resultater – D2 rumfærgemissionen
DR nr. 23
DR nr. 23
Den gådefulde Måne
DR nr. 22DR nr. 22 Rumfartsforskning i EU
Med Galileo-sonden til Gaspra og Ida
Amatørradiosatellitter
DR nr. 21
DR nr. 21
Apollo 11 – 25 år!
På vej tilbage til Månen?
Apollo 11 – en teknisk gennemgang…
Hvorfor kom russerne aldrig til Månen?
DR nr. 20
DR nr. 20
ENVISAT-1 Grøn optimisme i rummet?
ATLAS og CENTAUR De flyvende Stålballoner
Hubble rumteleskopet repareret – med held!
DR nr. 19
DR nr. 19
Clementine
Luftfartens fremtidige brug af satellitter
DR nr. 18
DR nr. 18
Med Hubble rumteleskopet på værksted
GRID Denmark FN´s miljø data-formidling kommer til Danmark
MARS Rummets Bermudatrekant
DR nr. 17
DR nr. 17
“WATCH”-eksperimentet på EURECA-satellitten
Nedtællingen for Ørsted-satellitten er begyndt
Ozonmåling fra satellit
DR nr. 16
DR nr. 16
Satellitter styrker overvågningen af miljøet
Udviklingstendenser indenfor astronomien
D2-missionen blev en succes.
DR nr. 15
DR nr. 15
Strategi for dansk rumfart
Ørsted skal op at flyve i 1995
DR nr. 14
DR nr. 14
Hermes lagt i mølposen
Launch manifest
Succes for ERS-1
Mødekalender
DR nr. 13
DR nr. 13
Hermes lagt i mølposen
Launch manifest
Succes for ERS-1
Mødekalender
DR nr. 12
DR nr. 12
Status over Ørsted-satellitten
Korte rum-nyheder
Launch manifest
Mødekalender
DR nr. 11
DR nr. 11
Rumfartens krise – krisens rumfart
Korte rumnyheder
Launch manifest
Mødekalender
DR nr. 10
DR nr. 10
Ministerrådsmødet i ESA, München, november 1991
Rumåret 1992
Mødekalender
DR nr. 9
DR nr. 09
Danmark – på plads i rummet
Aktuelle nyheder fra de sovjetiske rumprogram
Russerne i rummet
Russisk rumfart: mod Mars, samarbejde eller sammenbrud?
Små nyheder
Mødekalender
DR nr. 8
DR nr. 08
Europas miljøsatellit ERS-1 på plads i rummet
Hvorledes skal fremtidens miljø-datasystemer se ud?
Små nyheder
Rumfartslitteratur
Fortolkning af fremtidens satellitbilleder
Mødekalender
DR nr. 7
DR nr. 07
Europæisk Rumpolitik
Oprettelse af faggrupper i DSR
Giotto Missionen
Introduktion til satellitkonstruktion
Rumfart i Praksis
Astronauter – udvælgelse, træning og arbejde
DR nr. 6
DR nr. 06
Hvem bliver den første dansker i rummet? 90 har søgt
Dansk Astronaut – en mulighed
Mødekalender
DR nr. 5
DR nr. 05
Ny forelæsningsrække på DTH/DIA om rumfart i praksis
Danmark, tag dog springet – ud i rummet!
Rumfartsnyheder
Danmarks flyvemuseum
Mødekalender
DR nr. 4
DR nr. 04
Er der en sammenhæng mellem rumfart og byggeri?!
Danmark er en rumfartsnation – men vi mangler at få vores egen satellit!
Mødekalender
DR nr. 3DR nr. 03 1989 var et godt år for rumfarten!
Mødekalender
DR nr. 2
DR nr. 02
Dansk Rumfart – en yngling på 40!
Rumfartsnyheder
Mødekalender
DR nr. 1
DR nr. 01
Rumfartsaften hos DARK
Rumfartsudstilling
Mercury astronaut taler ved Rebild festen
Van Reeth som ny IAF præsident
IAF kongresser
ESA 25 års jubilæum