Home » Publikationer og nyheder » Magasinet Dansk Rumfart

Magasinet Dansk Rumfart

På disse sider er der adgang til magasinet Dansk Rumfart. Nyeste udgivelse er Dansk Rumfart nr. 79 fra marts 2022.
Dansk Rumfart nr. 80 kommer snart med bl.a. disse artikler:

   

  Astronauten, Månen og Klimaet
  Naturens egen vandrensning på rumrejse
  Thor-Davis: Studie af tordenvejr og elektrisk aktivitet
  Vedligeholdelse af astronauters psykiske helbred under rummissioner med VR
  Søvn i rummet

  DR nr. 79
  50 år efter Apollo 17
  Raketten til verdensrummet
  Danske verdensrekordholdere! Fra lockdown til launch
  Brug af satellit billeder til overvågning af klodens træ ressourcer
  Med lov skal det ydre rum benyttes
  DISCO: Danmarks studenter CubeSat program
  Hun vil flyve vægtløs gennem nåleøjet og nå det ydre rum
  Havn, lufthavn, rumhavn
  DR nr. 79
  50 år efter Apollo 17
  Raketten til verdensrummet
  Danske verdensrekordholdere! Fra lockdown til launch
  Brug af satellit billeder til overvågning af klodens træ ressourcer
  Med lov skal det ydre rum benyttes
  DISCO: Danmarks studenter CubeSat program
  Hun vil flyve vægtløs gennem nåleøjet og nå det ydre rum
  Havn, lufthavn, rumhavn
  DR nr. 78
  Rejsen til Mars
  ESAs astronaut kampagne
  LUNARK projektet i Grønland
  Augmented Gravity træning
  Ophold på Sydpolen
  Young Graduate Trainee hos ESA
  Dansk testpilot fortæller
  Materiale prøver fra rummet
  Robotter på Mars
  DR nr. 77
  Månens indflydelse på Jorden
  LUNARK projektet i Grønland
  Lunar Flashlight- en videnskabelig cubesat mission til Månen
  Om brugen af Augmented Reality til videnskabsformidling
  Læring med leg: Programmering af Månemissioner
  En hverdag i vægtløshed
  DR nr. 76
  Særudgave af Dansk Rumfart i anledning af 50 års jubilæet for den første bemandede månelanding i 1969 – hele bladet omhandler Månen.
  Space Days i Rundetaarn og rundt i landet
  Rejsen til Månen
  Videnskab på Månen
  Fremtidens månemissioner
  Hvem ejer Månen?
  Månen for mig
  Undervis med Månen
  DR nr. 75
  DR75_frontcover_50
  Juno og Jupiters hemmeligheder
  Et arbejdsliv med Rumfærgen
  Afstanden til Mars
  ESERO Denmark
  Young Graduate Trainee ved ESA
  Musik og naturvidenskab
  Traktater og Rumfart
  DR nr. 74
  DR74_frontcover_50
  25 år med Rumfart support – Rovsing
  Forholdene på Mars
  Ariane 6 – Force Technology
  Bepi-Colombo – Terma Space Electronics
  Tycho Brahe og opmåling af himlen
  Biologiske systemer i rummet
  Foredrag og workshops
  DR nr. 73
  DR73_frontcover_50
  Blå Lyn og Røde Feer
  IAFs forårsmøde
  Exoplaneter
  NewSpace
  Ticra
  Space Launch System
  Cubesats fra GomSpace
  Danske Celler i Rummet
  DR nr. 72
  DR_72_frontcover_50
  Første dansker i rummet
  Menneskets vej ud i rummet
  Space Day i Industriens Hus
  IAC 2015 i Jerusalem
  DR nr. 71
  DR_71_frontcover_50
  Dawn – mission til dværgplaneten Ceres
  Rumvandringer
  På opdagelse i verdensrummet
  Copenhagen Suborbitals
  Danish Aerospace Company
  SIYSS 2013
  Geofysik og rumteknologi uddannelse på DTU
  Astrobiologikurser
  DR nr. 70
  DR_70_frontcover_50
  Rumfærgen er gået på pension
  Rumfarten i krise
  Foredrag med Andreas Mogensen, Copenhagen Suborbitals, Helle og Henrik Stub, Finn Willadsen
  DR nr. 69
  DR_69_frontcover_50
  Copenhagen Suborbitals vender stærkt tilbage
  Milepæl i udforskningen af Merkur
  Orbiter:En fremragende og gratis rumsimulator
  DR nr. 68
  DR_68_frontcover_50
  Phoenix på Mars
  Ulysses missionen afsluttet
  Titan
  Navigation i rummet
  DR nr. 67
  DR_67_frontcover_50
  50 år med Rumfart
  Det internationale geofysiske år 1957-1958
  Sådan begyndte Rumalderen
  Ny dansk bog om rumfartens historie
  DR nr. 66
  DR_66_frontcover_50
  Leder -Nyt formandsskab, samme selskab
  Planck – Udvikling til nulpunktet
  Danmark i rummet
  Rumstationer – lidt historie
  Værktøj til meteorologerne
  DR nr. 65
  DR65_frontcover_50
  Rumbaseret astronomi med fokus på ESA
  Infrarød astrofysik fra rummet
  Gaia – en astronomisk hjørnesten
  COROT: Stjernernes musik og planeternes dans
  Medlemsundersøgelse
  Venus er nået
  DR nr. 64
  DR_64_frontcover_50
  ESA 30 år
  The Transition from ESRO to ESA
  Nogle store ESA øjeblikke
  Et resumé af ESA satellitter og sonder
  Dansk Rumkonsortium
  Hubble Runder 15 år
  DR nr. 63
  DR_63_frontcover_50
  Danske rumfartsprojekter
  Ørsted-satellitten – 6 års succes i rummet
  Science Fiction skrive-konkureence – “Fra Jorden til Planet X”
  Algevækst, Vejrudsigter, Miljø og Landbrug – satellitterne hjælper til
  Ørsteds efterfølgere skal flyve i flok
  Vind en rejse til EUMETSAT – Konkurrence for skoleelever
  DR nr. 62
  DR_62_frontcover_50
  Dansk rumfartsforskning – et stadig bredere spektrum af fagdiscipliner
  En dansk astronautkandidat
  Ernæring i rummet
  Rumfartskonference for studerende
  MEMS in space
  Få dit eksperiment med på Rumstationen ISS
  DR nr. 61
  DR_61_frontcover_50
  ESAs udforskning af solsystemet
  SMART-1 Europa til Månen
  ESAs Rosetta mission
  Dansk deltagelse i ESAs Sol og Sol-Jord missioner
  Cassini-Huygens – Rejsen til Saturn
  DR nr. 60
  DR_60_frontcover_50
  AAU-CubeSat – hvordan gik det så?
  En “rum-workshop”for studerende
  Fremtidens menneske i rummet
  Forårets aktiviteter – astronautkandidater
  DR nr. 59
  DR_59_frontcover_50
  Tanker om tid og rum – mulige fremtider
  Fra huleboere til rumvæsener
  Menneskets stræben mod rummet
  50.000.000.000.000 mennesker
  Fremtidsforskning er backcasting
  Kreativitet og rumforskning
  Kan mennesket klare de lange rumrejser?
  DR nr. 58
  DR_58_frontcover_50
  Alone,
  Liv i rummet,
  Ældre og astronauter , Jesper Jørgensen
  DR nr. 57
  DR_57_frontcover_50
  Cube satellitter i kredsløb,
  Ministermøde i Paris 2003,
  Galileo sonden sendes i døden,
  Franks Guyana – Rumrejsen år2003
  Rumrejser i Science Fiction
  DR nr. 56
  DR_56_frontcover_50
  Temanummer om ISS
  Historie og opbygning
  Fakta
  Dansk deltagelse på Rumstationen
  Dansk forskning på Rumstationen
  Dansk teknologi på Rumstationen
  Øvrige danske bidrag
  SWARM
  DR nr. 55
  DR_55_frontcover_50
  Temanummer: Unges muligheder indenfor rumfarten
  Fjernstyrede biler på Mars
  Projekt Forskerspirer
  Udarbejd et eksperiment til Rumstationen og vind en rejse til ESA
  Design fødevarer til astronauter
  Rejse til Worlds Space Congress betalt af ESA
  Vil du være med til at bygge en satellit?
  Projekt eller arbejde i ESA regi
  Et universitet kun om rumfart – International Space University
  DR nr. 54
  DR_54_frontcover_50
  Glædeligt nyt for den danske rumfartssektor
  Ørsted – status efter 3 års mission i rummet
  Dansk rummedicinsk udstyr på vej i rummet
  Tag med til ISS
  DR nr. 53
  DR_53_frontcover_50
  Leder – Formandsskifte i Selskabet
  Euro-MARS
  Ny udstilling på Tycho Brahe Planetarium
  Til studerende: World Space Congress
  Finansloven 2002
  DR nr. 52
  DR_52_frontcover_50
  Der er brug for visioner om rumforskning
  ESAs ministerrådsmøde 2001
  Fra køer til kosmos
  Pluto-Kuiper-Express
  AAU Cubesat
  DR nr. 51
  DR_51_frontcover_50
  Europæisk rumindustris fremgang smitter
  Særudstilling på Ole Ole Rømers Museum
  Ulf Merbold
  DR nr. 50
  DR_50_frontcover_50
  Dansk Software til rumfartsindustrien
  ESAs oplæg til budget
  Ulf Merbold
  DR nr. 49
  DR_49_frontcover_50
  Bepi-Colombo
  Jens Martin Knudsen
  Juri Aleksejevitj Gagarin
  Ny stor radiosatellit i rummet
  DR nr. 48
  DR_48_frontcover_50
  Rumbussen on tour
  Rumbussens udstilling på Planetariet
  The International Space University
  DR nr. 47
  DR_47_frontcover_50
  Positionsbestemmelse med GPS er blevet mere nøjagtig
  Satellitantenner
  Unigate Innovation
  DR nr. 46
  DR_46_frontcover_50
  Den verdensomspændende radiokonference (WRC 2000)
  På spor af det samfundsmæssige
  Rumaktiviteter under Dansk Naturvidenskabsfestival
  DR nr. 45
  DR_45_frontcover_50
  En god begyndelse
  Et dansk center for Rumforskning
  Rumindustrien som drømmefabrik
  Rømer satelitten
  DR nr. 44
  DR_44_frontcover_50
  Fokus på rummet
  Ny bestyrelse i selskabet
  Nye æresmedlemmer
  Parabolflyvning og vægtløshed
  Ørsted fylder 1 år i rummet
  DR nr. 43
  DR nr. 43
  50 years with spaceflight
  Selskabets jubilæumsarrangementer
  DR nr. 42
  DR nr. 42
  Dansk magneteksperimenter med på Mars Polar
  Dansk Selskab for Rumfartsforskning
  Mars Polar Lander og Mars Climate Orbiter
  Rumfartsuddannelsen på Aalborg Universitet
  Yvonne Cagle
  DR nr. 41
  DR nr. 41
  Dansk rumfart i 10 år
  ESA Ministermøde i Bruxelles
  For 30 år siden
  Ørsteds videnskabelige målinger begynder
  DR nr. 40
  DR nr. 40
  Den danske rumfartsindustri
  DR nr. 39
  DR nr. 39
  Danmark som rumnation
  Ørsted klargøres til opsendelse
  Ørstedmissionens første 14 dage
  DR nr. 38
  DR nr. 38
  Dansk rumfart på tærsklen til det 21 århundrede
  Design af satellitantenner
  Fremsynede mænd i en foranderlig verden
  DR nr. 37
  DR nr. 37
  Dansk rummedicin på ISS
  Månen udforskes igen
  DR nr. 36
  DR nr. 36
  Det danske småsatellitprogram
  Pathfinders atmosfæriske målinger
  DR nr. 35
  DR nr. 35
  Anmeldelse af nu dansk bog – Liv u rummet
  Ariane 5 – Europas nye løfteraket
  Er rummet vores baghave
  DR nr. 34
  DR nr. 34
  Voyager – Eventyret fortsætter
  DR nr. 33
  DR nr. 33
  Et tilbageblik over 40 års planet forskning
  DR nr. 32
  DR nr. 32
  Cluster satellitterne genopstår
  DR nr. 31
  DR nr. 31
  ESA astronaut Thomas Reiter i Danmark
  NASA Discovery Missioner
  DR nr. 30
  DR nr. 30
  COBRAS/SAMBA
  Det offentlige forskningsudvalg for Rummet
  DR nr. 29
  DR nr. 29
  Derfor eksploderede Ariane 5
  DR nr. 28
  DR nr. 28
  Den lange og kringlede vej til Jupiter
  Rumteknologi finder jordnære anvendelser
  DR nr. 27DR nr. 27 Globalstar
  DR nr. 26
  DR nr. 26
  Hvad så med fremtiden
  Udforskningen af Mars
  DR nr. 25
  DR nr. 25
  Ny metode til satellitbestemmelse af atmosfærens temperaturprofiler
  Nordhavet set fra rummet
  MARS – de næste besøg
  Danmarks Meterologisk Institut
  DAMEC Research A/S – telekommunikationscenter under Euromir ’95
  CASSINI(HUYGENS – en sonde til planeten Saturn
  Rumfærgen efter Challenger
  DR nr. 24
  DR nr. 24
  ESAs HORIZON 2000-program
  Jorden – menneskets planet
  Miljøovervågning med telemåling fra satellit og fly
  Videnskabelige resultater – D2 rumfærgemissionen
  DR nr. 23
  DR nr. 23
  Den gådefulde Måne
  DR nr. 22DR nr. 22 Rumfartsforskning i EU
  Med Galileo-sonden til Gaspra og Ida
  Amatørradiosatellitter
  DR nr. 21
  DR nr. 21
  Apollo 11 – 25 år!
  På vej tilbage til Månen?
  Apollo 11 – en teknisk gennemgang…
  Hvorfor kom russerne aldrig til Månen?
  DR nr. 20
  DR nr. 20
  ENVISAT-1 Grøn optimisme i rummet?
  ATLAS og CENTAUR De flyvende Stålballoner
  Hubble rumteleskopet repareret – med held!
  DR nr. 19
  DR nr. 19
  Clementine
  Luftfartens fremtidige brug af satellitter
  DR nr. 18
  DR nr. 18
  Med Hubble rumteleskopet på værksted
  GRID Denmark FN´s miljø data-formidling kommer til Danmark
  MARS Rummets Bermudatrekant
  DR nr. 17
  DR nr. 17
  “WATCH”-eksperimentet på EURECA-satellitten
  Nedtællingen for Ørsted-satellitten er begyndt
  Ozonmåling fra satellit
  DR nr. 16
  DR nr. 16
  Satellitter styrker overvågningen af miljøet
  Udviklingstendenser indenfor astronomien
  D2-missionen blev en succes.
  DR nr. 15
  DR nr. 15
  Strategi for dansk rumfart
  Ørsted skal op at flyve i 1995
  DR nr. 14
  DR nr. 14
  Hermes lagt i mølposen
  Launch manifest
  Succes for ERS-1
  Mødekalender
  DR nr. 13
  DR nr. 13
  Hermes lagt i mølposen
  Launch manifest
  Succes for ERS-1
  Mødekalender
  DR nr. 12
  DR nr. 12
  Status over Ørsted-satellitten
  Korte rum-nyheder
  Launch manifest
  Mødekalender
  DR nr. 11
  DR nr. 11
  Rumfartens krise – krisens rumfart
  Korte rumnyheder
  Launch manifest
  Mødekalender
  DR nr. 10
  DR nr. 10
  Ministerrådsmødet i ESA, München, november 1991
  Rumåret 1992
  Mødekalender
  DR nr. 9
  DR nr. 09
  Danmark – på plads i rummet
  Aktuelle nyheder fra de sovjetiske rumprogram
  Russerne i rummet
  Russisk rumfart: mod Mars, samarbejde eller sammenbrud?
  Små nyheder
  Mødekalender
  DR nr. 8
  DR nr. 08
  Europas miljøsatellit ERS-1 på plads i rummet
  Hvorledes skal fremtidens miljø-datasystemer se ud?
  Små nyheder
  Rumfartslitteratur
  Fortolkning af fremtidens satellitbilleder
  Mødekalender
  DR nr. 7
  DR nr. 07
  Europæisk Rumpolitik
  Oprettelse af faggrupper i DSR
  Giotto Missionen
  Introduktion til satellitkonstruktion
  Rumfart i Praksis
  Astronauter – udvælgelse, træning og arbejde
  DR nr. 6
  DR nr. 06
  Hvem bliver den første dansker i rummet? 90 har søgt
  Dansk Astronaut – en mulighed
  Mødekalender
  DR nr. 5
  DR nr. 05
  Ny forelæsningsrække på DTH/DIA om rumfart i praksis
  Danmark, tag dog springet – ud i rummet!
  Rumfartsnyheder
  Danmarks flyvemuseum
  Mødekalender
  DR nr. 4
  DR nr. 04
  Er der en sammenhæng mellem rumfart og byggeri?!
  Danmark er en rumfartsnation – men vi mangler at få vores egen satellit!
  Mødekalender
  DR nr. 3DR nr. 03 1989 var et godt år for rumfarten!
  Mødekalender
  DR nr. 2
  DR nr. 02
  Dansk Rumfart – en yngling på 40!
  Rumfartsnyheder
  Mødekalender
  DR nr. 1
  DR nr. 01
  Rumfartsaften hos DARK
  Rumfartsudstilling
  Mercury astronaut taler ved Rebild festen
  Van Reeth som ny IAF præsident
  IAF kongresser
  ESA 25 års jubilæum