Home » Udvalg

Udvalg

 • Tænker du på at lave noget aktivt med rumfart eller rumforskning så skal du gå med i noget af DSRs udvalgsarbejde med andre dygtige personer. DSR arbejder i udvalg med en række konkrete projekter og på at opbygge netværk og aktiviteter til gavn for danske studerende, undervisere, erhvervsvirksomheder og private personer med interesse for aspekter af rumforskning og international samarbejde. Send en mail til info@rumfart.dk
 • Web-udviklingsudvalget
  • Der skal udvikles nye hjemmesider på en moderne og sikker platform, og som understøtter DSRs udvikling de kommende 5 år. Opbygning af de nye faktasider på hjemmesiden er en anden vigtig opgave.
 • Social media udvalget
  • For at holde vores medlemmer og andre aktører informeret om nyheder og spændende udvikling inden for Rumfart og rumforksning arbejder vi på at at øge antallet af personer, der deler nyheder på facebook og koordinerer hvem der primært skriver om hvilke områder.
 • Netværk for studerende med interesse for rumfart/rummet
  • Vi ønsker at opbygge studentergrupper med relation til IAC og IAF aktiviteter, herunder deltagelse i IAC 2018 i Bremen. Fredagsbar. Udveksling, muligheder for internships, kurser, legater, studieprojekter og konkurrencer
 • Prisudvalget
  • Vi skaber en årlig dansk pris for en indsats indenfor rumfart/rummet.
 • Undervisnings/foredrags netværket
  • Vi tilbyder foredrag til firmaer og institutioner, og har igangsat udvikling af nyt foredragsmateriale og udvidelse af netværk af personer, der har lysten og evnerne til at afholde passionerede foredrag om emner med relation til rumforskning
 • Symposium/workshop/seminar udvalget
  • Organiserer årligt symposium/workshop/seminar om emner indenfor rumfart/rummet under World Space Week i oktober.
 • Medlemsudvalget
  • Udvikler medlemsrelevante tiltag, meningsmålinger og nye medlemstilbud
 • Partner og Sponsorudvalget
  • Udvikler og udbygger samarbejdet med partnere og sponsorer – et samarbejde der er livsvigtigt for selskabet virke.
 • Jubilæumsudvalget
  • I anledning af at Dansk Selskab for Rumfartsforskning i 2019 har 70 års jubilæum skal der koordineres en del ting og besluttes en række aktiviteter
 • Bladudvalg/redaktionen
  • Udgivelsen af Dansk Rumfart og dækning af strategiske emner på Facebook kræver en særlig indsats og et godt teamwork.