Home » Faktasider » Almen Rumfart » Hvor varmt er det i rummet

Hvor varmt er det i rummet

Temperaturen udenfor den Internationale Rumstation er udefinerbar. Udenfor rumstationen er der nemlig tomt rum, og tomt rum har ikke nogen temperatur. Temperatur er et mål for, hvor hurtigt atomerne i et stof svinger. Det vil sige, at når der ikke er noget stof, er det ikke til at sige, hvor hurtigt, de ville svinge, hvis det var der. Når vi i daglig tale snakker om “temperaturen” eller “hvor varmt, det er”, mener vi i virkeligheden luftens temperatur. Langt væk fra alting ville de fleste ting blive meget kolde, hvis de blev anbragt i rummet. Hvis vi f.eks. tog et termometer, og anbragte det langt ude i rummet, langt væk fra alle stjerner og planeter, ville det måle temperaturen 2,7 K (Kelvin), som er 2,7 grader over det absolutte nulpunkt, og det er meget koldt! Men når vi snakker om satellitter i kredsløb om Jorden, eller rumsonder i solsystemet, er vi ikke meget langt fra alting. Så er vi nemlig ret tæt på Solen og planeterne, og det påvirker genstandes temperatur. Vi ved fra varme sommerdage, når solen skinner, at en sort bil bliver meget varmere end en hvid bil. Det er fordi en sort overflade absorberer mere lys, og dermed varme, end en hvid overflade. På samme måde vil en sort satellit blive meget varmere end en hvid satellit. I rummet skinner solen oftere end på Jorden. Det er fordi vi befinder os på Jordens overflade, og Jorden derfor skygger for Solens lys halvdelen af døgnet. For kredsløb om Jorden gælder, at jo længere man er fra Jorden, desto kortere tid skygger Jorden for satellitten. Vi ved også fra erfaringen, at der er varmt i solen, og at der er koldere i skyggen. Forskellen er dog ikke voldsom, fordi vi har Jordens atmosfære til at udjævne temperaturforskellene. I solen køler luften os af, og i skyggen varmer den os op. På Månen er der ingen atmosfære, og derfor bliver genstande hurtigt meget varme, når man efterlader dem i solen, og meget kolde, når man efterlader dem i skyggen. På Venus, hvor atmosfæretrykket ved overfladen er 90 gange Jordens, er der næsten ingen temperaturforskel mellem nat og dag. Når man designer satellitter, rumskibe eller rumdragter, må man sørge for en tilpas temperatur indeni. Man skal derfor sørge for en belægning, der sikrer, at den varme, der strømmer ind i rumdragten på den side, der vender mod Solen, balancerer med den varme, der strømmer ud igen på den side, der vender væk fra Solen. /Denne side er sidst opdateret 22. november 2004/ webmaster@rumfart.dk