Home » Faktasider » Almen Rumfart » Innovision A/S

Innovision A/S

Innovision logoInnovision A/S i Odense, der blev oprettet i 1985, er moderselskabet i Innovision-gruppen, som tillige består af Elcon PCB Technology A/S og DAMEC Research A/S. Inden for rumfartsområdet producerer og markedsfører firmaet medioteknisk udstyr. Innovision A/S har leveret 16 kondicykler til NASA, der er standardudstyr på alle de amerikanske rumfærger. Kondicyklerne bliver brugt af samtlige astronauter, som flyver på rumfærgen, for at holde kroppen ved lige i den vægtløse tilstand. De danske kondicykler har tillige fløjet på den russiske rumstation Mir, og nye modeller er under forberedelse til Den Internationale Rumstation. Endvidere har Innovision A/S udviklet og bygget såkaldt ikke-invasivt måleudstyr til undersøgelse af lungernes funktion. Firmaet byggede først en version baseret på et massespektrometer som fløj på den tyske D-2 mission (på en af de amerikanske rumfærger) i 1993. Dette udstyr blev senere markedsført i en kommerciel udgave, kaldet AMIS 2000. RMS på D-2 misionen /Astronaut udfører forsøg i rummet/ Efterfølgende blev en ny type udstyr udviklet til den russiske rumstation Mir baseret på et fotoakustiske princip. Det fløj på Mir i 1995-96, hvor blandt andet den europæiske astronaut, Thomas Reiter, brugte det under sit 179 dages ophold. Også dette er udviklet i en kommerciel udgave, kaldet AMIS 2001, og bruges bl.a. af Team Danmarks testcentre. Tredje generation af udstyret, som er et helt nyt system, er under udvikling til flyvning på en rumfærgemission i år 2000 og skal senere bruges i det europæiske Columbus laboratorium på Den Internationale Rumstation. Foruden rumfartsaktiviteterne producerer og markedsfører Innovision A/S medikoteknisk udstyr og automatiske skiltningsprodukter. www.innovision-medical.dk /Denne side er sidst opdateret 14. april 2002/ webmaster@rumfart.dk