Home » Faktasider » Almen Rumfart » Newtons Love

Newtons Love

*Newtons første lov:* Ethvert legeme vil forblive i en tilstand af hvile eller jævn, retlinet bevægelse, såfremt det ikke påvirkes af ydre kræfter. Newtons første lov siger altså, at hvis ikke et legeme påvirkes af ydre kræfter, vil det blive ved med enten at være i hvile (hastighed nul) eller bevæge sig med konstant hastighed. Når f.eks. et æble accelererer mod Jorden skyldes det, at det er under konstant indvirkning af Jordens tyngdekraft. Når en fodbold holder op med at trille skyldes det, at gnidningskræfter fra luften og græsset påvirker bolden. Et system, der ikke påvirkes af ydre kræfter, kaldes et /inertialsystem/. En god definition på et inertialsystem er /”et system, som falder frit i det lokale tyngdefelt, og som har akser, der er rotationsfri i forhold til fiksstjernerne.”/ Et system, som /ikke/ er et inertialsystem kaldes et /accelereret system,/ da det i så tilfælde må være påvirket af en eller anden form for kraft, som giver anledning til, at systemet oplever en acceleration.

*Newtons anden lov:* Den kraft, der påvirker et legeme, er lig med ændringen i legemets impuls Lidt mere matematisk kan denne lov også opskrives: *F* = /d/*p* /dt/ Da impuls er lig masse gange hastighed, kan man – såfremt massen er konstant – omskrive Newtons anden lov til *F* = /m/ /d/*v* /dt/ hvor *v* er hastigheden. Da hastighed afledt med hensyn til tiden er acceleration, kan Newtons anden bringes på denne simple form: *F* = /m/ *a* …altså: kraft er lig masse gange acceleration. Når man beskæftiger sig med raketter, skal man huske, at massen ikke er konstant, da raketten jo hele tiden skyder masse ud. Derfor skal Newtons anden lov bruges i sin oprindelige form, når man har med raketter at gøre.

*Newtons tredje lov:* Enhver aktion vil altid modsvares af en ligeså stor, modsat rettet reaktion. Når f.eks. en fodboldspiller påvirker en fodbold med en kraft, påvirker fodbolden fodboldspilleren med en nøjagtig lige så stor og modsat rettet kraft. Når en bog, der ligger på et bord, påvirker bordet med en kraft, påvirker bordet bogen med en nøjagtig lige så stor og modsat rettet kraft.

*Newtons tyngdelov:* To legemer med masserne /M/ og /m/ adskilt af afstanden /r/ vil hver især opleve en gensidig, tiltrækkende kraft, som antager værdien hvor /G/ er gravitationskonstanten (6,67 · 10^-11 N · m^2 · kg^-2 ). F.eks. trækker Jorden i Månen med kraften Månen trækker selvfølgelig i Jorden med en lige stor og modsat rettet kraft.  Denne kraft er stor nok til at holde Månen i sin bane om Jorden. /Denne side er sidst opdateret 16. marts 2003/ webmaster@rumfart.dk <mailto:webmaster@rumfart.dk>