Home » Faktasider » Almen Rumfart » Konstantin Eduardovich Tsiolkovskij

Konstantin Eduardovich Tsiolkovskij


Konstantin E. Tsiolkovskij (1857-1935) blev født den 17. september 1857 i Ljevsk i Rjasan-distriktet i Rusland. På hans dåbsattest har stået den 5. september; men det er fordi de dengang i Rusland brugte den julianske kalender. Opsendelsen af Sovjetunionens første satellit Sputnik 1 var planlagt til den 17. september 1957 på hundredeårsdagen for Tsiolkovskijs fødsel. Tekniske problemer gjorde dog, at Sovjetunionen i stedet fik opsendt den 4. oktober 1957.

Konstantin Eduardovich Tsiolkovskij havde nedsat hørelse efter et anfald af skarlagenfeber i tiårsalderen. Han kom fra små kår, men det lykkedes ham alligevel at tage en eksamen i fysik, mekanik og matematik. I 1882 blev han lærer i Borovsk i Kalugadistriktet og i 1892 i Kaluga, hvor han var lærer til 1920, hvor han måtte trække sig tilbage på grund af helbredet. Hele livet igennem beskæftigede Tsiolkovskij sig med rumfartsproblemer, både på det teoretiske og praktiske plan. Han var f.eks. den første der fandt ud af, at raketter med flydende brændstof var midlet til at opsende satellitter. Han beskæftigede sig med satellitbaner, bemandede rumstationer, vægtløshed, flertrinsraketter med mere. Det praktiske kunne være forsøg til at bestemme energiindholdet i brændstof eller centrifuger til at teste kyllingers reaktion på g-påvirkninger. Tsiolkovskij beskrev dels sine resultater i nogle bøger og dels i nogle tidsskrifter. I de sidste ti år af hans liv blev han meget anerkendt, og efter sin død 19. september 1935 blev han begravet som en af Sovjetunionens helte.  Tsiolkovskij tilskrives normalt også æren for at have opdaget raketligningen ideal sluthastighed = udstødningshastighed gange den naturlige logaritme til forholdet mellem startmassen og massen uden brændstof for en raket.  Derudover har han behandlet mange andre problemer indenfor rumfart.

*Links:* The life of Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky Spaceline.org: Konstantin Tsiolkovsky Sputnik Biographies: Konstantin Tsiolkovsky /Denne side er sidst opdateret 14. april 2002/ webmaster@rumfart.dk