Home » Faktasider » Almen Rumfart » Wernher von Braun

Wernher von Braun


Wernher von Braun med V2-raket

Wernher von Braun (1912-1977) blev født 23. marts 1912. Som nybagt student kom han allerede i 1930 med i VfR (Verein für Raumshifffahrt – forening for rumskibsfart). Von Braun startede samme år som ingeniørstuderende og i 1932 kom han ind i en udviklingsafdeling for raketter under den tyske hær. I 1935 flyttede denne afdeling til Peenemünde lige syd for Rügen i Østersøen. I 1937 fik Wernher von Braun en ledende position ved forsøgscenteret, der arbejdede på at bygge store raketter. Den 3. oktober 1942 skete den første vellykkede prøveafskydning af V2-raketten – den første større raket drevet af flydende brændstoffer, i dette tilfælde fortyndet ætylalkohol (75 % alkohol og 25 % vand) og flydende ilt. Desuden brugte V2 to andre brændstoffer til at drive hovedbrændstofpumpen (en dampturbine), nemlig hydrogenperoxid (80 %) og en blanding af 66 % natriumpermanganat og 33 % vand. Store dele af anlæggene ved Peenemünde blev ødelagt under britiske luftangreb 17. og 18. august 1943, men alligevel lykkedes det at etablere en produktion af V2-raketter i underjordiske fabrikker. Dette blev udført med store menneskelige omkostninger for arbejderne, som for en stor dels vedkommende var fanger fra koncentrationslejre. Flere tusind V2-raketter blev sendt mod London og Antwerpen med sprængladninger. Ved den anden verdenskrigs afslutning i 1945 lykkedes det Wernher von Braun sammen med de fleste af hans teknikere at komme i amerikansk fangenskab. Desuden lykkedes det amerikanerne at få fat i delene til en del hele V2-raketter. I september 1945 rejste Wernher von Braun til USA sammen med en stor gruppe af sine teknikere. Her ledede Wernher von Braun udviklingen af nogle af USAs første interkontinentale missiler, blandt andet Jupiter-raketten, der blev brugt til opsendelsen af USAs første satellit 31. januar 1958. Werhner von Braun var også stærkt involveret i udviklingen af Saturn-løfteraketten som blev brugt ved de bemandede rejser til Månen fra 1969 til 1972. Fra 1971 var Wernher von Braun dog ansat i et privat firma. Udover at planlægge og udvikle store raketter var Werhner von Braun også en fortaler for andre sider af rumfarten, for eksempel en stor rumstation. Wernher von Braun vedblev at være en fremtrædende fortaler for rumfart frem til sin død i 1977 i USA. Wernher von Braun skal en gang have sagt: “Forskning er det jeg gør, når jeg ikke ved, hvad jeg laver.” *Links: *Wernher von Braun (Marshall Space Flight Center) Sputnik Biographies: Wernher von Braun (NASA Headquarters) Redstone Arsenal Historical Information: Wernher von Braun Earth Observatory: Wernher von Braun (NASA) Encyclopedia.com: Wernher von Braun /Denne side er sidst opdateret 15. marts 2006/ webmaster@rumfart.dk