Home » Faktasider » Bemandet Rumfart » Mir » aktiviteter på MIR

aktiviteter på MIR

Aktiviteter på Mir Dato: Aktivitet: 21. januar 2000 Mirs hovedcomputer bliver aktiveret for første gang siden den blev lukket ned i september måned sidste år 25. januar 2000 Mirs bane ændres en smule for at være klar til det nye Progress-M43-fartøjs ankomst 1. februar 2000 kl. 07:47 CET Et Progress-M43 forsyningsfartøj opsendes til Mir. Det medbringer: 13,3 kg teknisk udstyr til rumstationens systemer 10 kg luftrensningsudstyr 176,1 kg vandgenereringsudstyr 143,5 kg tøj og personlige ejendele til astronauterne 9,9 kg dokumentation 31,6 kg medicinsk udstyr 3,4 kg værktøjer, samt foto- og videoudstyr 481,3 kg brændstof 897,6 kg ilt 116,8 kg luft 2. februar 2000 Det gamle Progress-M42 kobles fra Mir og styres ubemandet ned i atmosfæren over Stillehavet for at brænde op. 2. februar 2000 kl. 09:02 CET Progress-M43 tilkobles med succes til Mir i første forsøg 4. februar 2000 Mir skubbes gradvist op i en højere bane (fra 320 km til ca. 400 km) med Progress-M43 fartøjet 4. april 2000 Soyuz-TM28 opsendelse med 2 astronauter: Kaptajn: Tekniker: Sergei Zalyotin Alexander Kalery Backup: A. Sharipov og P. Vinogradov Skal opholde sig ombord i 45 dage, måske længere afhængig af hvor mange penge NPO Energia skal skaffe. Skuespilleren Vladimir Steklov er droppet fra missionen, da hverken hans træning eller opsendelse er blevet betalt. april / maj 2000 Progress-M44 opsendes med flere forsyninger til Mir maj / jun 2000 Soyuz-TM28 besætningen vender måske tilbage til Jorden