Home » Faktasider » Bemandet Rumfart » Mir » Danske Eksperimenter på MIR

Danske Eksperimenter på MIR

En dansk forskergruppe under ledelse af dr. med. Peter Norsk fra DAMEC Research A/S gennemførte et eksperiment på den russiske rumstation Mir i løbet af 1995 og -96, hvor den europæiske astronaut Thomas Reiter opholdt sig et halvt år ombord, og efterfølgende i 1997 på den tyske astronaut Reinholdt Ewald. Eksperimenterne var et led i en undersøgelsen af menneskets vand- og saltbalance. Forsøgene var en opfølgning på nogle overraskende resultater, som blev fundet ved eksperimenter på den tyske D-2 rumfærgemission i 1993. Peter Norsk har nye eksperimenter under forberedelse til Den Internationale Rumstation. *Dansk medicinsk udstyr på Mir* En del danskbygget udstyr befinder sig om bord på Mir. NASA har sendt en af de mange kondicykler op, som de har købt af Odense-firmaet Innovision A/S. Cyklen kunne ses i IMAX-filmen “Mission to Mir” som er blevet vist i Tycho Brahe Planetariet. Herudover befinder der sig en ny type gasanalysator, kaldet Respiratory Monitoring Sysstem-II (RMS-II), til undersøgelse af astronauternes ind- og udåndingsluft under hvile og arbejde på f.eks. kondicyklen. Gasanalysatoren er bygget for den europæiske rumfartsorgansiation ESA og sendt op i forbindelse med Thomas Reiters besøg på Mir. Gasanalysatoren menes gået tabt i Spektr , da der gik hul på modulet. *Dansk telekommunikationscenter under Euromir-95* Der er i løbet af de sidste 8 år opbygget en ekspertise inden for humanfysiologisk forskning i DAMEC Research A/S, bl.a. gennem rumudvalgsbevillinger og kontrakter med ESA. I forbindelse med D2-missionen forestod centeret eksperimenter og træning af astronauter. Endvidere etableredes der hos DAMEC i 1995 et telekommunikationscenter til støtte for Euromir-95-missionen, med direkte kontakt til det europæsike og det russsike kontrolcenter. Under denne mission fik centeret status af et FRC (Facility Responsible Center) for den humanfysiologiske facilitet, RMS-II (Respiratory Monitoring System). Centeret stod bl.a for implementeringen eksperimenterne, astronauttræningen, den videnskabelig afprøvning, Baseline Data Collection og procedureudviklingen m.v. for RMS-II. Centeret er nu ved at blive gjort klar til lignende opgaver for eksperimenter og udstyr på Den Internationale Rumstation. /Denne side er sidst opdateret 16. maj 2002/ webmaster@rumfart.dk