Home » Faktasider » Bemandet Rumfart » Rumfærgen » Rumfærgens historie

Rumfærgens historie

Under Apollo-programmet i 1960’erne udpegede USAs præsident en særlig /Space Task Group,/ som skulle klarlægge, hvordan USAs rumprogram skulle udvikle sig i fremtiden. I september 1969, to måneder efter den første bemandede Månelanding, anbefalede denne gruppe, at USA skulle udvikle et nyt rumfartøj. Tidligt i 1970 begyndte NASA så at undersøge flere forskellige muligheder for at udvikle et genbrugeligt rumskib. I 1972 lå det fast, at rumfærgen (engelsk: Space Shuttle (Shuttle betyder egentlig en, der vandrer frem og tilbage eller en skyttel, der en dims på en gammeldags væv)) ville bruge to raketmotorer med fast brændstof. Denne beslutning blev taget på grundlag af undersøgelser der viste, at faststofmotorer ville være billigere at udvikle, og samtidig være mindre teknisk risikable. Den 17. september 1976 var den første rumfærge, Enterprise, så færdig. Enterprise var bygget som en testrumfærge, og det var aldrig meningen, at den skulle flyve i rummet. I løbet af de næste to-tre år blev Enterprise brugt til tretten testflyvninger. Først blev der udført fem ubemandede testflyvninger, hvor Enterprise blev spændt fast på ryggen af en specialombygget Boeing 747. Enterprise blev siddende på ryggen af 747’eren igennem alle testene, der skulle klarlægge luftstrømningen omkring rumfærgen. Derefter udførtes tre testflyvninger, hvor rumfærgen stadig var spændt fast på ryggen af 747’eren, men der var en besætning ombord på rumfærgen, der bevægede rumfærgens side- og højderor, for at teste, hvordan den opførte sig i luften. Til sidst blev der udført fem testflyvninger, hvor Enterprise blev frigjort fra 747’eren i luften, og to piloter styrede rumfærgen til landing på Edwards Air Force Base i Californien. Ved de fastspændte testflyvninger, og de første tre, hvor rumfærgen blev frigjort, var der anbragt en halekegle, som dækkede (attrapperne af) rumfærgens tre hovedmotorer og to OMS-motorer, for at mindske luftmodstanden. Efter testene var overstået, blev Enterprise fragtet over Atlanten, hvor den blev udstillet i forbindelse med adskillige luftshows over hele Europa. I 1985 blev Enterprise fragtet fra Kennedy Space Center til Washington, D.C., hvor den blev overdraget til /the Smithsonian Institution,/ som driver et af verdens flotteste og mest omfattende rumfartsmuseer, /the National Air and Space Museum,/ der også ligger i Washington, D.C. Den næste rumfærge, Columbia, var den første, der fløj i rummet. Columbia ankom til Kennedy Space Center på ryggen af en Boeing 747 fra Dryden Flight Research Facility den 25. marts 1979, og blev opsendt første gang 12. april 1981, på 20-årsdagen for Juri Gagarins første rejse i rummet. Milepæle i rumfærgens historie *September 1969 */Space Task-/gruppen anbefaler “udvikling af en ny mulighed for rumtransport…” *Januar 1972 *Præsident Nixon offentliggør, at NASA skal udvikle et billigt, genbrugeligt rumfærgesystem. *Marts 1972 *Rockwell Rocketdyne Division bliver udvalgt til at udvikle hovedmotorerne. *Juli 1972 *Rockwell Space Transportation Systems bliver udvalgt til at designe og udvikle selve rumfærgen . *August 1973 *Martin Marietta bliver tildelt kontrakten på at udvikle den eksterne tank . *Juni 1974 *Morton Thiokol bliver tildelt kontrakten på faststofraketterne . *September 1976* Enterprise, den første rumfærge, færdiggøres. Enterprise er et testfartøj, som ikke skal flyve i rummet. *Januar 1979* Rockwell får til opgave at fremstille yderligere to rumfærger – Discovery og Atlantis. *Marts 1979* Columbia ankommer til Kennedy Space Center. *April 1979* Enterprise kobles til den eksterne tank og faststofraketterne til forsøgsformål. *April 1981 *Rumfærgen Columbia opsendes (STS-1), og bliver den første rumfærge i rummet. *Juli 1982 *Rumfærgen Challenger ankommer til Kennedy Space Center. *Oktober 1983* Lockheed Space Operations får kontrakten på håndtering af rumfærgen på Kennedy Space Center. *November 1983* Rumfærgen Discovery ankommer til Kennedy Space Center. *April 1985* Rumfærgen Atlantis ankommer til Kennedy Space Center. *Januar 1986* Rumfærgen Challenger eksploderer 73 sekunder efter /lift-off,/ og alle syv astronauter omkommer. *September 1988* Discovery opsendes på første rumfærgemission siden Challenger-ulykken (STS-26). *Juni 1995* Rumfærgen Atlantis dokker med den russiske rumstation Mir . Dette er det første af i alt ni rumfærgebesøg på Mir , og markerer endegyldigt den kolde krigs afslutning i rummet. *Juni 1998* Rumfærgen Discovery aflægger det sidste rumfærgebesøg på Mir. *December 1998* Rumfærgen Endeavour kobler Unity-modulet til Zarya-modulet, der blev opsendt af en Proton-raket måneden inden. Den Internationale Rumstation er nu en realitet. *Februar 2003* Rumfærgen Columbia forulykker på vej tilbage til Jorden efter en i øvrigt vellykket mission. Rumfærgen tilintetgøres, og alle syv astronauter omkommer. *Juli 2005* “Return to Flight”. Den første opsendelse siden Columbia ulykken. Da Discovery rumfærgen kom frem til ISS blev der foretaget 3 rumvandringer – den første var for at udføre en reparation på rumfærgens varmeskjold – de to næste var for at udføre reparationer på rumstationen. Herfter en række missioner til udbygning af ISS – blandt andet Columbus og Kibo modulerne der kom op i 2008. *Maj 2009* Rumfærgen Atlantis udbygger og opdater Hubble-rumteleskopet for sidste gang Flere udvidelser og udskiftning af besætninger på ISS. *Juli 2011* Rumfærgen Atlantis lander som den sidste rumfærge efter en vellykket mission 30 år efter projektets første rumflyvning. Den står idag udstillet på Kennedy Space Center Visitor Complex i Florida /Denne side er sidst opdateret 12. maj 2016/ webmaster@rumfart