Home » Faktasider » Bemandet Rumfart » Saljut 1

Saljut 1

Ansvarlig: Rusland
Type: Rumstation
Kapacitet: 3
Første Opsendelse: 23 Apr 1961
Afsluttet: 11 Oct 1971

Den 19. april 1971 blev verdens første rumstation sendt i kredsløb om Jorden ved hjælp af en protonraket fra det daværende Sovjetunionen. Rumstationen var resultat af et forsøg på at komme foran NASA og USA på et vigtigt punkt indenfor bemandet rumfart. Sovjetunionens store raket N-1 havde ikke kunnet sendes op og USA landsatte mennesker på Månen, så Sovjetunionen havde hårdt brug for succes.

Forud var gået Soyuz-9, der var blevet opsendt den 1 juni 1970. Den kom til opholde sig i rummet i 18 dage og slog dermed den hidtidige rekord fra 1965 sat af Gemini 7. Dette var således optakten til opsendelsen af Saljut 1. Navnet betyder hilsen og hentyder til at den næsten blev opsendt på 10. årsdagen for Gagarins rumtur den 12. april 1961. Saljut 1 vejede omkring 18 tons. Saljut 1 var ubemandet ved opsendelsen, men indeholdt faciliteter til et længere ophold af kosmonauter/astronauter i rummet.

Den 23. april blev Soyuz-10 opsendt med det formål at bemande Saljut 1. Soyuz forsøgte også at koble sig på rumstatione Saljut, men det lykkedes kun delvis. Så prøvede man at koble de to fartøjer fra hinanden for at forsøge en gang til. Det viste sig også problematisk. Da det endelig var lykkedes at koble Souz-10 fra Saljut 1 igen, var forsyningerne ombord på Soyuz-10 så små, at man besluttede at lande i stedet for at fortage et nyt sammenkoblingsforsøg.

Den 6. juni blev så Soyuz-11 sendt op med kosmonauterne Georgily Dobrovolskiy, Vladislav Volkov og Viktor Patsayev. Denne gang lykkedes sammenkoblingen og de 3 kosmonauter blev de første beboere på en rumstation i bane om Jorden. De opholdt sig i rumstationen i 23 dage, hvorfra de udover en række videnskabelig eksperimenter lavede tv-transmission til Jorden af livet ombord.

Turen tilbage til Jorden så i første omgang ud til at forløbe helt efter planen; men da redningsholdet åbnede lugen til Soyuz-11 var kosmonauterne døde. En fejlbehæftet ventil havde langsomt lukket luften ud af rumkapslen under nedturen. Kosmonauterne sad ikke i rumdragter og de havde tilsyneladende forgæves forsøgt at udbedre fejlen.

Saljut 1 styrtede ned over Stillehavet den 11. oktober 1971.