Home » Faktasider » Jordobservation » ERTS-satellitterne

ERTS-satellitterne

ERTS står for Earth Resources Technology Satellite.  ERTS-1 blev opsendt den 23. juli 1972 med en delta-raket fra Vandenberg-basen.  ERTS var den første satellit dedikeret til at kortlægge jordens ressourcer.   Senere satellitter i denne serie er blevet døbt Landsat.

Satellitternes er udrustet med sol-paneler til energi-forsyning.  Selve kortlægningen opnås ved at tage billeder i det synlige område såvel som det infrarøde område.  Der er udvalgt 2 spektrallinjer i det synlige område og 2 spektrallinjer i det infrarøde område.  Sådanne billeder har vist sig overraskende effektive til at finde mineralforekomster og andre ressourcer på Jorden – til trods for, at opløsningen for civile landsatsbilleder lå på fra 30 til 100 meter for de tidlige landsat-billeder.