Home » Faktasider » Jordobservation » Sentinel

Sentinel

Sentinel 1A og Sentinel 1B blev opsendt henholdsvis den 3. april 2014 og den 25. april 2016.

hver af satellitterne vejer omkring 2,3 tons, og bruger en effekt på 5.9 kW – hovedsagelig til at observere jordoverfladen både om dagen og om natten ved hjælp af en radar og forskellige multispektrale instrumenter.  Begge satellitter kredser i en solsynkron bane med en højde mellem 431 og 693 kilometers højde over jordoverfladen.  En solsynkron bane vil sige, at de kommer over begge poler og de passerer et givet sted på jordoverfladen ved samme tid lokalt (uden hensyn til skæve tidszoner og sommertid naturligvis).  Sentinel 1 skal observere både over land og hav.

Sentinel 2A og Sentinel 2B blev opsendt henholdsvis den 25. juni 2015 og den 17. marts 2017.  ZSentinel 2 skal observere hovedsagelig over land.

Sentinel 3A  blev opsendt den 16. februar 2016.  den skal hovedsagelig observere temperatur, skyer og jordoverfladens farve – eller havets farve.  disse data kan bruges i forbindelse med prognoser for miljø og klima.

flere Sentinel-satellitter er planlagt.