Home » Faktasider » Jordobservation » Tiros

Tiros

Tiros 1 blev opsendt den 1. april 1960 med en Thor-Able-raket, som den første egentlige meteorologi-satellit.  Tiros 1 vejede omkring 125 kg og kredsede i en bane med en mindsteafstand på cirka 690 km og største afstand på 790 km fra Jordoverfladen.  banen hældte omkring 48 grader med ækvator.  Tiros 1 blev fulgt op af en serie Tiros-satellitter, der var næsten ens og kredsede i baner der ikke afveg meget fra banen for Tiros 1.:

Tiros 2 opsendt 23. november 1960.

Tiros 3 opsendt 12. juli 1961

Tiros 4 opsendt 8. februar 1962

Tiros 5 opsendt 19. juni 1962

Tiros 6 opsendt 18. september 1962

Tiros 7 opsendt 19. juni 1963

Tiros 8 opsendt 21. december 1963

Tiros 9 opsendt 22. januar 1965

Tiros 10 opsendt 2. juli 1965

Tiros står for Television and Infrared Observation Satellite og var som navnet siger i stand til at observere udstrålingen i det infrarøde område. hver af satellitterne havde form som en cylinder med en diameter på 1,1 meter og en højde på en halv meter.  Cylinderen var dækket af solceller, der leverede energien og der var antenner ud af bunden.