Home » delta-raketten

delta-raketten

Delta-raketten

Den amerikanske regering indledte oprindeligt konstruktionen af Delta-raketten som reaktion på Sovjetunionens opsendelse af Sputnik i 1957. Delta var en videreudvikling af mellemdistanceraketten Thor , der blev udviklet midt i 50’erne for U.S. Air Force. NASAs første vellykkede Delta-opsendelse var satellitten Echo 1A den 12. august 1960. Delta blev herefter anvendt til at opsende Tiros og GOES-satellitterne, begyndende i 1960, som revolutionerede vejrforudsigelse, og de første opsendelser af Telstar- og Intelsat-satellitter , der var ophav til det nu så berømte tv-udtryk “direkte via satellit!”  Gennem årene blev Delta større, mere avancerede, og i stand til at løfte stadigt tungere satellitter i kredsløb. Ændringerne i designet omfattede større førstetrinstankene, tilføjelsen af /strap-on/ faststofraketter, øget brændstofkapacitet, en forbedret hovedmotor, anvendelsen af avanceret elektronik og navigationssystemer, og udviklingen af øvre trin og satellitpayloadsystemer. I en række store spring voksede Deltas payloadkapacitet fra 45 kg til LEO op til 23.040 kg til LEO og 13.130 kg til GTO med den nye Delta IV. Indtil de tidlige 1980’ere var Delta NASAs primære opsendelsesfartøj til kommunikations-, vejr- og forskningssatellitter samt til interplanetariske missioner. i 1981 ændrede rumfærgen USAs rumpolitik, og efter 24 år sattes Delta-produktionen i stå, da NASA planlagde at bruge rumfærgen til satellitopsendelser. Men efter Challenger-ulykken i januar 1986 bekendtgjorde daværende præsident Ronald Reagan, at rumfærgerne ikke længere skulle bære kommercielle payloads, og Delta vendte tilbage. Efter 20 opsendelser for U.S. Air Force dukkede den nye og kraftigere Delta II-version op i 1989. I 1996 indledtes udviklingen af Delta III, pga. markedets behov for større raketter til opsendelse af kommercielle satellitter. Den første Delta III blev opsendt i 1998. /Fælles komponenter i Delta II og III/ Delta IV-familien af mellemtunge til tunge raketter er nu operationel. Den 16. oktober 1998 bekendtgjorde U.S. Air Force en ordre på 19 Delta IV-opsendelser til en værdi af 1,38 mia. dollars til dets EELV-program (Evolved Expendable Launch Vehicle). Den første kommercielle Delta IV-ordre blev offentliggjort i december 1999, og den første kommercielle Delta IV-opsendelse, Eutelsat W5, fandt sted 20. november 2002. Den første payload, der er del af EELV-kontrakten, var DSCS A3-satellitten fra U.S. Air Force, der blev sendt op 10. marts 2003. Delta-raketten har i perioder haft rekord i pålidelighed for ubemandede satellitopsendelser. Såvel Mars Pathfinder som den danske forskningssatellit Ørsted blev opsendt med en Delta-raket.  den 4. december 2014 opsendte en Delta IV Heavy Orion-kapslen på en af dens første testflyvninger.  Den 8. december 2016 opsendte en Delta IV raket satellitten WGS8 på cirka 6 tons,  Delta-raketten er således stadig i brug. Delta-raketten administreres af Boeing. *Links:* Delta-rakettens hjemmeside hos Boeing /Oversigt over Delta IV-familien/ /Delta IV opsender Eutelsat W5 20. nov. 2002./ /