Home » Faktasider » Rumfartsteknologi » V2-Raketten

V2-Raketten


 V2 (A-4)-raketten.

Den 3. oktober 1942 fløj for første gang et eksemplar af den tyske V2-raket. Turen varede 312 sekunder og tophøjden var 85 kilometer. Raketten blev i krigens sidste år fremstillet i stort tal og brugt til at bombardere især London og Antwerpen. Efter krigen blev mange færdigfremstillede eksemplarer beslaglagt af de allierede – de fleste af USA.  V2 blev derefter brugt dels til studier af forholdene højt oppe i atmosfæren og dels til at få erfaring i at bruge store væskedrevne raketter. V2-raketten var nemlig den første store væskedrevne raket, og dens fremkomst markerede et vigtigt skridt hen imod opsendelsen af satellitter.  USA fremstillede en forbedret kopi ved navn viking. Den blev – ligesom V2 – brugt i starten af 1950-erne til studiet af atmosfærens øvre lag.

V2-raketten var det tyske militærs videreudvikling af de raketforsøg, som den tyske forening for rumfart – /Verein für Raumschifffahrt/ – havde påbegyndt allerede i 1930.  en stor del af de teknikere, der udviklede V2-raketten kom til USA efter krigen og var med til at udvikle både redstone-raketten og senere Saturn5-raketten.  Også Sovjetunionen studerede erobrede V2-raketter omhyggeligt.

V2-raketten var 14 meter høj, omkring 1,65 meter i diameter og vejede ved starten mellem 12 og 13 tons. Nyttelasten var op til 1 ton. Brændstoffet var flydende ilt og alkohol fortyndet med 25% vand. Udstødningshastigheden var på 2,1 kilometer i sekundet (specifik impuls: 213 sekunder). Vægten af brændstoffet ved start var godt 10 tons, hvilket giver en ideel sluthastighed på godt 3 kilometer i sekunder. V2-raketten blev ikke kun udgangspunktet for udviklingen af senere typer af store væskedrevne raketter. Der blev fra 1948 lavet forsøg med en totrinsraket, hvor V2-raketten var første trin og en raket kaldet WAC-korporal var andet trin. I april 1949 startede forsøgene med denne kombination, som viste flertrinprincippets brugbarhed. V2-raketten var kun ikke starten på de store væskedrevne raketters historie, det er også et dramatisk og mørkt kapitel i rumfartens historie.  V2-raketten blev brugt som terrorvåben, og mange af de menige arbejdere på projektet fik en meget ussel behandling.  Antallet af dræbte i dén forbindelse overgår alle senere katastrofer i forbindelse med rumfart – tilsammen.