Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Cluster

Cluster


Ansvarlig: ESA
Destination: Jorden
Opsendt: 04 Jun 1996
Afsluttet: ---

I ESAs videnskabelige program Horizon 2000 er en af hjørnestenmissionerne STSP, som er dedikeret studiet af vekselvirknigen mellem Jordens magnetfelt, Solens magnetfelt og solvinden. Cluster blev først foreslået i november 1982 som en mission til studiet af Jordens magnetfelt, og den blev siden inkluderet i Horizon 2000 under hjørnestensmissionen STSP, som består af SOHO og Cluster.

Cluster består af fire ens satellliter i elliptiske baner, hvor det laveste punkt har en afstand fra Jorden på cirka 25.000 kilometer og det højeste en afstand på 140.000 kilometer. Clustersatellitterne vil forsøge at danne et tetraeder i rummet i så meget af tiden som muligt. Hver af Clustersatellitterne vejede ved opsendelsen omkring 1.200 kg, hvoraf 650 kg er brændstof.

Den 4. juni 1996 blev Cluster forsøgt opsendt med den første Ariane 5-raket, men den eksploderede under opsendelsen, og kun stumper af satellitterne blev reddet ud af sumpene i Fransk Guyana. Et nyt sæt Clustersatellitter blev konstrueret under navnet Cluster 2, og de to første blev opsendt 16. juli 2000 med en russisk Sojuz-Fregat-raket. De to næste blev opsendt den 9. august 2000 med en anden Sojuz-Fregat-raket. Alle satelliterne nåede deres tiltænkte baner, og kunne starte målingerne af Jordens magnetfelt. Satellitterne har fået navnene Rumba, Salsa, Samba og Tango.

Cluster-satelliterne er udstyret med 11 instrumenter, der alle sigter til at måle forskellige aspekter af Jordens magnetosfære. Det vil sige magnetfeltets styrke, det elektriske felt, antallet af elektroner og ikke mindst variationerne i det elektromagnetiske felt herunder radiobølger.

Formålet med Cluster er at måle ændringerne i Jordens magnetosfære med tidmæssig og rumlig opløsning. Disse data tænkes sammenholdt med samtidige data fra SOHO, som udgør den anden del af STSP, der står for Solar Terrestrial Science Programme.