Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Mariner 5

Mariner 5

Ansvarlig: NASA
Destination: Venus
Opsendt: 14 Jun 1967
Afsluttet: 21 Nov 1967

Den 14. juni 1967 opsendte en Atlas-Agena D-raket en sonde ved navn Mariner 5 fra Cape Kenndy med en forbiflyvning af Venus som mål. Mariner 5 passerede forbi Venus den 19. oktober 1967 indenfor en afstand mindre end 4000 km. Mariner 5 forbedrede observationerne af Venus meget i forhold til Mariner 2s gamle, men den kom unægtelig til at stå i skyggen af Venera 4 som ankom til Venus næsten samtidig, og som medførte en landingssonde, der blev sendt ned i Venusatmosfæren.
Mariner 5
Opsendt: 14. juni 1967
Raket: Atlas-Agena-D fra Cape Canaveral
Sondens masse: 244, 8 kg
Formål: Forbiflyvning af Venus
Ankomst til Venus: 19. oktober 1967 i 4100 kms afstand
Slut på missionen: 21. november 1967, men signal også modtaget 14. oktober 1968