Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Mars 1

Mars 1

Ansvarlig: USSR
Destination: Mars
Opsendt: 01 Nov 1962
Afsluttet: 21 Mar 1963

Mars 1 er navnet på en sovjetisk sonde med Mars som mål og som blev opsendt den 1. november 1962. Den nåede formodentlig Mars i august eller september 1963; men allerede i marts 1963 mistede man kontakten med sonden, og missionen må derfor karakteriseres som mislykket. Mars 1 er blot en af en hel serie af mislykkede Marsmissioner i 1960-erne, som det daværende Sovjetunionen forsøgte at sende afsted. Mars 1 skrev historie ved at være den eneste af disse sovjetiske 1960-er marsmissioner, der forlod en bane om Jorden. Mars 1 må endvidere formodes at være den første sonde, der passerede tæt forbi Mars.

Mars 1 var udrustet med et kamera til at fotografere Mars under forbiflyvning af planeten. Derudover var den udrustet med et magnetometer til måle tilstedeværelsen af et eventuelt magnetfelt omkring Mars. Energikilden var solpaneler. Selve sonden vejede 893,5 kg. Resultaterne blev nogle målinger fra det interplanetære rum.

Zond 2 blev opsendt 30 november 1964, kontakten gik tabt i april 1965 og den fløj forbi Mars 6. august 1965. Den 2. april 1969 mislykkedes en opsendelse af endnu en sovjetisk marssonde. Sovjetunionens marsprogram i 1960-erne var ingen succeshistorie.
Mars 1
Opsendt: 1. november 1962
Raket: Soyuz-raket A-2-e
Sondens masse: 894 kg ved opsendelsen (565 kg i bane om Mars)
Formål: Fotografering af Mars
Ankomst til Mars: –
Slut på missionen: Kontakten blev mistet den 21. marts 1963