Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Mars 96

Mars 96

Ansvarlig: Rusland
Destination: Mars
Opsendt: 16 Nov 1996
Afsluttet: 18 Nov 1996

Mars96 var den endelige udformning af mange års planer og arbejde med at udforme den næste store russiske Marsmission efter Phobos 1 og 2. Mars96 var hvad der kunne blive ud af en række planer omfattende hentning af prøver fra Mars, landsætning af en stor marsbil og opsendelse af balloner i marsatmosfæren. Mars96 blev langt mindre ambitiøs, men alligevel ganske omfattende. Mars96 bestod af en omkredsningsdel, der skulle gå i bane omkring Mars, samt to landingsmoduler, der hver skulle foretage en blød landing på overfladen, og to spyd, der skulle bore sig ned i overfladen.

Mars96 vejede over 6 tons heraf over 3 tons instrumenter. Til sammenligning kan nævnes at Mars Pathfinder, Mars Global Surveyor, Mars Climate Orbiter og Mars Polar Lander hver vejede omkring 900 kg. Rusland havde da heller ikke været ene om at bygge instrumenter til Mars96, idet flere lande, blandt andre Frankrig og Tyskland, havde leveret instrumenter til sonden. Alene omkredsningsdelen var udrustet med 12 forskellige instrumenter til målinger af overfladen og atmosfæren, foruden seks instrumenter til at måle rummet omkring Mars. Mars96 medbragte ikke kun en række fremmede landes instrumenter, den medbragte også det bedste fra en række planlagte, men skrinlagte russiske/sovjetiske marsmissioner.

Den 16. november 1996 blev Mars96 opsendt med en Proton-raket. De tre første trin fungerede perfekt, men det fjerde trin må have svigtet og Mars96 styrtede ned på Jorden igen efter 2½ times færd. Det sandsynligste nedslagssted er i Stillehavet eller et sted i Sydamerika. Med Mars96 mislykkedes 22 eksperimenter til studiet af Mars og Ruslands eneste marsmission i 1990erne.
Mars96
Opsendt: 16. november 1996
Raket: Proton 8K82K
Sondens masse: 6180 kg ved opsendelsen
Formål: Kredsløbsmodul og 2 landere.
Ankomst til Mars: 2. trin fejlede ved opsendelse og sonden styrtede ned i Stillehavet eller Sydamerika.
Slut på missionen: –