Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Mars Global Surveyor

Mars Global Surveyor


Ansvarlig: NASA
Destination: Mars
Opsendt: 07 Nov 1996
Afsluttet: 02 Nov 2006

Mars Global Surveyor under konstruktionen Mars Global Surveyor blev opsendt den 7. november 1996 fra Cape Canaveral med en deltaraket. Den ankom til Mars den 12. september 1997, hvor den indledte et længere sæt manøvre for ved opbremsning i marsatmosfæren at komme ind i det rigtige kredsløb om Mars. Turen til Mars havde dog ikke været uden problemer, idet sonden havde haft problemer med at folde et af sine solpaneler helt ud. Opbremsningen ved hjælp af atmosfæren skulle dog kun bruges til at sænke banen omkring Mars. Den nødvendige opbremsning for at komme i bane om Mars ved ankomsten skete ved hjælp af raketmotorer, som fungerede perfect. Det skulle tage helt frem til den 27. marts 1998 før Mars Global Surveyor var kommet ind i sin ønskede bane med en største afstand på 171 km til overfladen og en mindsteafstand på 125 km til overfladen. Problemerne med sonden sluttede dog ikke her, idet der stadig var problemer med dens hovedantenne, som først blev foldet ud 28 marts 1999. Den 4. april 1999 kunne den så begynde sin planlagte 2-årige kortlægning af Mars.

Mars Global Surveyor i kredsløb om MarsMars Global Surveyor er udrustet med forskelligt måleudstyr, hvoraf de to vigtigste instrumenter er et højopløsningsfarvekamera magen til det som var installeret på Mars Observer og en laser højdemåler. Selvom Mars Global Surveyor først startede sin egentlige opmåling april 1999 har den allerede leveret en række billeder fra Mars med en hidtil uset skarphed. Således fotograferede den marsmånen Phobos den 7.,19. og 31. august 1998 og billederne havde en opløsning i detaljer ned til få meter. Mars Global Surveyor er desuden udrustet med infrarødt måleudstyr, så det også har kunne måle temperaturer på såvel Phobos overflade som på marsoverfladen. Derudover er Mars Global Surveyor udrustet med et magnetometer. Mars Global Surveyor har allerede fotograferet en række udvalgte strukturer på marsoverfladen med hidtil uset opløsning. Således er det såkaldte marsansigt blevet fotograferet med en opløsning ned til 4,3 meter per pixel – mere end 10 gange bedre end vikingbillederne. Ligheden med et ansigt synes ikke overraskende at forsvinde ved den bedre opløsning. Ved den endelige kortlægning vil Mars Global Surveyor kunne vise detaljer så fine, at det vil være muligt at finde de tidligere landingsmissioner såsom vikingerne og Mars Pathfinder. Opmålingen af Mars omfattede også en total opmåling af Mars topografi med altimetret.

Mars Global Surveyor med forklaringer
Mars Global Surveyor
Opsendt: 7. november 1996
Raket: Delta 7925
Sondens masse: 1060 kg ved opsendelsen
Formål: Kredsløb omkring Mars – opmåling af overfladen på Mars
Ankomst til Mars: 27. marts 1997
Slut på missionen: november 2006 – januar 2007