Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Pioneer 5

Pioneer 5

Ansvarlig: NASA
Destination: Venus
Opsendt: 11 Mar 1960
Afsluttet: 26 Jun 1960

Pioneer 5 under en test

Oprindeligt var det meningen, at Pioneer 5 skulle foretage en forbiflyvning af Venus, men rumsonden blev forsinket, og opsendelsesvinduet lukkede. På grund af rumkapløbet og den kolde krig ville man ikke vente til næste gang, der var mulighed for opsendelse til Venus, så man sendte i stedet Pioneer 5 på en „falsk” transfer-bane til Venus – falsk, fordi når Pioneer 5 nåede Venus’ bane, var planeten et andet sted.

Pioneer 5 blev opsendt med en Thor-Able-raket fra Cape Canaveral 11. marts 1960, og straks efter opsendelsen sat ind i et kredsløb om Solen, som havde perihelion omkring 120 mio. km (11 mio. km fra Venus’ kredsløb) og aphelion omkring 148 mio. km Kredsløbsperioden var 312 dage. Kredsløbet hældte 3,35° fra ekliptika.

På nogle af de første dage af missionen blev Pioneer 5 kontaktet fire gange om dage i 25 minutter ad gangen. I løbet af denne tid blev de mest interessante data opsamlet af mikrometeoritdetektoren, som registrerede 87 impacts på en uge, hvor sonden rejste ca. 1,6 mio. km. Jordens magnetosfære blev fandtes at være meget større end først antaget (14 jordradier i stedet for 6).

I slutningen af marts bød Solen på et soludbrud, som blev observeret både på sonden og på Jorden 20 minutter senere. Under en flare registreredes protoner med energier over 75 MeV og elektroner over 13 MeV. Samtidig aftog fluxen af galaktiske kosmiske stråler markant. Under perioderne med lav solaktivitet opdagede Pioneer 5 eksistensen af et interplanetarisk magnetfelt med meget lav intensitet.

Pioneer 5 sendte brugbare data med 5 watts sendestyrke indtil 30. april. Da man skiftede til 150 W-senderen, fordi Jodrell Bank-teleskopet i England også var begyndt at miste signalet opdagede man, at de 28 batterier ombord langsomt lod gas sive ud i rummet. Uden batterierne kunne radiosenderne ikke fungere. Sonden fulgtes sporadisk indtil 26. juni, da den var 36,4 mio. km fra Jorden.

Den 10. august nåede Pioneer 5 perihelion, og nærmede sig Jorden igen i 1963. Oprindeligt troede man, det ville være muligt at kontakte sonden, men uden batterier var sonden død.
Pioneer 5
Opsendt: 11. marts 1960
Raket: Thor-Able fra Cape Canaveral
Sondens masse: 43 kg
Formål: Forbiflyvning af Venus
Ankomst til Venus: Aldrig – missionen blev ændret til en testflyvning
Slut på missionen: 26. juni 1960