Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » SOHO

SOHO

Ansvarlig: ESA
Destination: Lagrangepunkt L1
Opsendt: 02 Dec 1995
Afsluttet: ---

Den 2. december 1995 blev rumsonden SOHO opsendt fra Cape Canaveral med en Atlas II-AS raket. Den 14. februar 1996 nåede SOHO Lagrangepunktet L1, der ligger på linien mellem Solen og Jorden i en afstand på 1,5 millioner kilometer fra Jorden – afstanden mellem Jorden og Solen er 150 millioner kilometer. I april 1996 blev SOHO erklæret operationsklar, og den udførte sine planlagte målinger de næste 2 år. I maj 1998 blev en udvidet målingsserie besluttet, idet SOHO havde brugt væsentlig mindre styrebrændstof til at nå L1-punktet. Den 25. juni 1998 blev forbindelsen til SOHO dog tabt. Gennem en længerevarende og kompliceret recovery-manøvre blev den bragt i funktion igen, så den 5. november 1998 genoptog den sine målinger af Solen og solvinden.

SOHO står for Solar and Heliopheric Observatory og er en del af det internationale program ISTP – International Solar Terrestrial Programme, som udføres af ESA og NASA i fællesskab. SOHO falder således i gruppe med blandt andet Cluster II-missionerne. SOHOs opgave er at måle solvinden, inden den når frem til Jordens magnetfelt. Derudover skal den bruges i studiet af Solens indre.

SOHO er udrustet med en række måleinstrumenter:

GOLF til måling af Solskælv – Global Oscillations at Low Frequencies. Sådanne solskælv kan fortælle noget om forholdene i Solens indre,
VIRGO til at måle Solens udstråling og tyngdesvinger,
MDI/SOI til Dopplermålinger af Solens svingninger i overfladen,
SUMER til måling af ultraviolet udstråling fra Solen,
CDS til måling af Solens korona,
EIT til at tage billeder af Solen i det stærkt ultraviolette område,
UVCS til at tage spektre af Solens korona i det ultraviolette område,
LASCO til målinger af Solens korona i den del, der ligger langt fra Solen,
SWAN til at måle uregelmæssigheder i solvinden,
CELIAS til måling af ladning, grundstof og isotopsammensætning af solvinden,
COSTEP til måling af meget hurtige partikler dvs. en højhastighedskomponent af solvinden, samt
ERNE til måling af elektroner og atomkerner med hastigheder helt op i nærheden af lysets hastighed.

Model af SOHO