Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Vega 1-2

Vega 1-2

Ansvarlig: USSR
Destination: Halleys Komet
Opsendt: 15 Dec 1984
Afsluttet: 17 Jun 1985

Vega 1

Vega 1 blev opsendt den 15. december 1984 med kurs imod Venus, der dog ikke var dens egentlige mål. Dens mål var Halleys komet, som den mødte den 6. marts 1986. Vega 2 blev opsendt den 21. december 1984 ligeledes med Halleys komet som sit mål, men den skulle også foretage en gravity assist-manøvre ved Venus. Komet Halley blev passeret den 9. marts 1986. Disse sonder var den eneste gang, hvor Sovjetunionen brugte gravity assist-teknikken. I forbindelse med mødet med komet Halley skulle Vega-sonderne give vigtig information om komet Halleys præcise placering til brug for den europæiske rumsonde Giotto. Begge Vegasonder passerede som planlagt komet Halley i en afstand af cirka 10.000 km på de planlagte datoer.

Den 9. juni 1985 passerede Vega 1 forbi Venus, hvor den droppede en landingdel ned i Venus’ atmosfære. Den 11. juni kom landingsdelen ind i atmosfæren, hvor den delte sig i to dele: en ballon med en diameter på cirka 3 meter bærende en række måleinstrumenter og en anden del, der landede på Venus’ overflade. Ballonen fortsatte i en højde over venusoverfladen på mellem 48 og 63 kilometer, hvor den tilbagelagde godt 10.000 km med en gennemsnitshastighed på 60-70 meter i sekundet. Undervejs målte den ikke blot sin højde over venusoverfladen, den bestemte også den omgivende lufts sammensætning, tryk og temperatur. Landingsdelen landede på venusoverfladen, hvor den tog prøver af overfladen og analyserede dem, så både grundstofsammensætning og arten af klipper blev bestemt. Vega 2 havde også et tilsvarende landingsmodul, som også delte sig i en del med en ballon og en del, der nåede overfladen. Vega 2s ballon tilbagelagde også cirka 10.000 km.

Vega 1 og 2 var successer både hvad angår alle fire dele og senere også ved mødet med komet Halley. Vega-sonderne var uden tvivl Sovjetunionens mest komplicerede og vellykkede planet-missioner. Det er i øvrigt eneste gang det er lykkedes at landsætte et luftfartøj på en anden klode, og indtil Mars Pathfinder i 1997 eneste transportmiddel, der var landsat på en anden planet.
Vega 1
Opsendt: 15. december 1984
Raket: Proton 1-D-e fra Baikonur
Sondens masse: ca. 4920 kg ved opsendelsen
Formål: Forbiflyvning af Venus, landing og atmosfærisk probe med ballon
Ankomst til Venus: 11. juni 1985
Slut på missionen: 11. juni 1985
Vega 2
Opsendt: 21. december 1984
Raket: Proton 1-D-e fra Baikonur
Sondens masse: ca. 4920 kg ved opsendelsen
Formål: Forbiflyvning af Venus, landing og atmosfærisk probe med ballon
Ankomst til Venus: 15. juni 1985
Slut på missionen: 17. juni 1985