Home » Faktasider » Rumsonder – se tidslinie med rumsonder » Venera 1-4

Venera 1-4

Ansvarlig: USSR
Destination: Venus
Opsendt: 12 Feb 1961
Afsluttet: 18 Oct 1967

Venera 1
Den 4. februar 1961 – mere end 2 måneder før Gagarins historiske rumtur – opsendte Sovjetunionen en sonde ved navn Sputnik 7 med en vægt på 6,5 tons. Denne sonde er senere blevet afsløret som de første forsøg på at sende en ubemandet sonde til en andet planet – Venus. Allerede den 12. februar 1961 forsøgtes endnu en gang med opsendelsen af Sputnik 8, der blev omdøbt til Venera 1, da den havde forladt parkeringskredsløbet om Jorden og var på vej imod Venus. Venera 1 vejede også 6,5 tons og blev formodentlig den første sonde der kom i nærheden af en anden planet end Jorden. Når det ikke vides med sikkerhed skyldes det, at kontakten gik tabt allerede i en afstand af 8 millioner km fra Jorden den 27. februar 1961. Sonden medførte en erindringsmedalje for Sovjetunionen foruden forskelligt måleudstyr såsom et magnetometer og udstyr til at måle partikelstråling.
Venera 4

Venera 4
Den 2. april 1964 opsendtes Zond 1, som blev sendt videre imod Venus, som den passerede 19. juli i en afstand af 100.000 km. Desværre var kontakten ophørt, så den sendte ingen resultater tilbage fra mødet. Den 12. november 1965 blev Venera 2 opsendt fra Sovjetunionen, og det var meningen, at den skulle foretage en forbiflyvning af Venus. Den 16. november 1965 blev så Venera 3 opsendt, og her var målet, at den skulle ramme selve Venus. Venera 2 fløj forbi Venus i den planlagte afstand på omkring 24.000 km den 27. fenruar 1966. Dens måleinstrumenter havde sendt data tilbage til Jorden ved 26 tidligere lejligheder, men netop som den nåede Venus kom ingen data retur. Venera 3 var udstyret med en instrumentbeholder, der skulle sendes ned i Venus’ atmosfære. Venera 3 ramte sandsynligvis Venus den 1. marts 1966, men da var kontakten til Jorden gået tabt.

Den 12. juni 1967 blev Venera 4 opsendt fra Sovjetunionen med Venus som mål. Sonden selv var en del lettere end sine forgængere, idet den kun vejede lidt over et ton. Sonden medførte en landingskapsel, der skulle lande på Venus overflade. Den 18. oktober ankom sonden til Venus, hvorfra den sendte en række måledata tilbage fra Venus omgivelser. Derudover sendte Venera 4 en landingssonde ned i Venus atmosfære. Det var tanken at den skulle nå overfladen, hvad den sikkert også gjorde, men sendingerne fra den ophørte inden den nåede overfladen. Alligevel skrev den historie ved at være første vellykkede nedstigning i en anden planets atmosfære.

Det ser ud til, at kort efter opsendelsen af Venera 4 havde Sovjetunionen forsøgt endnu en mission til Venus, som dog aldrig kom ud af kredsløbet om Jorden. Ellers var Venera 4 ikke blot Sovjetunionens første vellykkede planetmission, men derudover en milepæl på flere måder. Venera 4 blev starten på en lang perlerække af vellykkede missioner til Venus, hvoraf mange satte nye rekorder. Venera 4 betød endvidere at Sovjetunionen i et tigerspring kom foran NASA i udforskningen af Solsystemets øvrige planeter – NASA var ellers kommet først med en vellykket forbiflyvning af både Mars og Venus. Hvad angår udforskningen af Venus bevarede Sovjetunionen sit forspring helt frem til murens fald i 1989 – dog ikke uden at være udfordret af USA.
Venera 1
Opsendt: 12. februar 1961
Raket: Soyuz/A-2 fra Baikonur
Sondens masse: 643,5 kg
Formål: Forbiflyvning af Venus
Ankomst til Venus: Formodet ankommet 10. eller 19. maj 1961
Slut på missionen: Kontakten med sonden blev mistet den 27. februar 1961
Venera 2
Opsendt: 12. november 1965
Raket: Soyuz/A-2 fra Baikonur
Sondens masse: 963 kg
Formål: Forbiflyvning og fotografering af Venus
Ankomst til Venus: Kontakten blev tabt kort før ankomsten til Venus
Slut på missionen: februar 1966
Venera 3
Opsendt: 16. november 1965
Raket: Soyuz/A-2 fra Baikonur
Sondens masse: 960 kg, inklusiv en probe på 337 kg
Formål: Landsætning af en probe på overfladen af Venus
Ankomst til Venus: Kontakten blev tabt ved ankomsten 1. marts 1966
Slut på missionen: 1. marts 1966
Venera 4
Opsendt: 12. juni 1967
Raket: Soyuz/A-2 fra Baikonur
Sondens masse: 1106 kg, inklusiv en probe på 383 kg
Formål: Atmosfærisk sonde i Venus’ atmosfære
Ankomst til Venus: 18. oktober 1967
Slut på missionen: Impact på overfladen efter de atmosfæriske målinger 18. oktober 1967