Home » Faktasider » Satellitkommunikation » ICO-systemet

ICO-systemet

ICO-systemet tilbyder telefonservice med global dækning. ICO satellitterne opsendes i en bane ca. 10.000 km over Jorden (såkaldt “middle-Earth orbit”), der muliggør kommunikation til og fra håndholdte terminaler. Hver satellit har en kapacitet på mindst 4.500 telefonkanaler, og er udstyret med 163 transmit- og receive-spot beams. Satellitterne har en specificeret levetid på mindst 10 år.

Space segmentet:
10 operationelle samt 2 reserve-satellitter
2 baneplaner, 10.390 km højde
Satellitterne fordelt ligeligt i hver bane

Satellitter:
Vægt 2.600 kg
Bus: HS601

Opsendelser:
Forventes efterår 1999 − ?
Raketter: Proton (4), Delta III (5), Atlas II (2), Sea Launch (1)

Danske interesser:
Thrane & Thrane: Udbyder af terminaler
Alcatel Space Denmark: Producent af strømforsyninger til satellitterne

Denne side er sidst opdateret 9. maj 2003