Home » Faktasider » Satellitnavigation » Galileo

Galileo

Det hidtil største europæiske teknologi-projekt

Galileo vil blive den europæiske pendant til det amerikanske GPS-system. Galileo baseres på en konstellation af 30 satellitter i forskellige baneplaner 23.000 km over jordoverfladen. Den 30. november 2007 indgik de 27 involverede EU-transportministre en aftale om, at Galileo skulle have været operationelt i 2013.  I 2017 er flere af satellitterne opsendt; men det er endnu ikke globalt.

Galileo-projektet er et fælles projekt mellem den europæiske rumfartsorganisation ESA og EU. Opbygningen af systemet og opsendelsen af satellitterne regnes med at beløbe sig til 24 milliarder danske kroner, og herved blive det hidtil største europæiske teknologi-projekt. Heraf skal en stor del komme fra bidrag fra den private sektor.

Der har været stor politisk diskussion om Galileo de senere år, bland andet vedrørende omkostningerne for skatteyderne, skabelsen af nye arbejdspladser i højteknologi-sektoren samt sikkerhedsspørgsmål. Argumenterne for at indføre Galileo omfatter bl.a.:

Europa behøver sit eget system for at en række navigationstjenester kan udvikles. Her tænkes på en række sikkerheds-kritiske projekter, f.eks. fly-navigation,
Galileo giver større nøjagtighed end GPS.
Galileo giver bedre dækning end GPS i de nordeuropæiske områder.
Galileo vil være under civil kontrol i modsætning til GPS, som drives af det amerikanske militær. Det er vigtigt for de civile anvendelser at kunne stole på, at en uændret navigationstjeneste vil blive tilbudt i en politisk krisesituation.
Projektet vil skabe mere end 100.000 nye arbejdspladser i Europa.

Argumenterne imod systemet omfatter:

Høj pris for skatteyderne.
Systemet kan udgøre en sikkerhedsrisiko for de militære anvendelser, idet nøjagtigheden ikke kan sættes ned i politiske krisesituationer.
Projektet i sig selv inkluderer kun få nye anvendelser i forhold til GPS.

Danmark er også – i større eller mindre grad – med i Galileo-projektet. Gennem vores EU-medlemskab har vi bidraget til den indledende fase af projektet. I ESA-regi har Danmark deltaget i den indledende definitionsfase. Der arbejdes p.t. i ministerierne på at finde midler, så Danmark også kan deltage i udviklingen af Galileo.

Links:

EU’s hjemmeside om Galileo-systemet
(introduktion, behovet, anvendelser, projektet, partnere, dokumenter)

ESA’s hjemmeside om Galileo
(systemet, behovet, partnere, omkostninger)

Denne side er sidst opdateret 26. august 2008
webmaster@rumfart.dk