Home » Space Exploration Danmark

Space Exploration Danmark

Dansk Selskab for Rumfartsforskning er med i partnerskabet Space Exploration Danmark.

Space Exploration Danmark er et partnerskab, der koordineres af kontoret Rum i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere her.

Partnerskabet består af aktørerer fra universiteter, firmaer, foreninger og private personer.

Partnerskabets mission er at skabe de bedste rammer for forskere og virksomheder i udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark.

Der arbejdes med følgende temaer:

  • Danskledet teknologiudvikling til en NASA eller ESA Exploration mission.
  • Marsprøver til Danmark: Dansk deltagelse i den videnskabelige modtagelse og behandling af de første Marsprøver.
  • Ny og længere mission for Andreas Mogensen i kombination med at der opbygges et bredt favnende program for Andreas’ misison.
  • Dansk bidrag til ESAs næste astronautkampagne med et særligt fokus på mangfoldighed.
  • Styrkelse af integreret human – (rum) fysiologisk forskniing i Danmark.
  • Udvikle handlingsplan for STEM-relaterede formidlingsaktiviteter i Space Exploration i sammenhæng med Andreas Mogensens næste mission i rummet.
  • Udgive en bog på internationalt forlag om arkitektur på månen baseret på know how i partnerskabet

Visionen for Space Exploration Danmark er:

“Vi vil gennem vores deltagelse i internationale Space Exploration missioner bidrage til at gøre verden fredeligere og danskerne rigere, sundere og klogere på solsystemet og hvor vi selv kommer fra, mens vi samtidigt inspirerer børn og unge til selv at blive explorers og vælge naturvidenskabelige og tekniske fag.”