Home » Publikationer og nyheder » Magasinet Dansk Rumfart

Magasinet Dansk Rumfart

På disse sider er der adgang til magasinet Dansk Rumfart – aktuelt er de de nyeste numre gjort tilgængelige.

DR nr. 74 er på vej – læs om forholdene på Mars, om Tycho Brahe, SpaceMoss-projektet, og danske virksomheders opgaver i ARIANE 6 og Bebi Columbo projekterne.
Forsmag på artikel i DR 74 : “Opmåling af himlen” – af Finn Willadsen:
Tycho Brahe er den første rigtig betydningsfulde forsker i Skandinavien og hans indsats var især indenfor astronomi. I denne artikel er hans indsats sat ind i en historisk sammenhæng. Tycho Brahe var en vigtig person i den naturvidenskabelige revolution og han har været inspiration også for forskere nærmere vor egen tid. Alt dette kan ses i sammenhængen med kortlægning af himlen og forbinder Tycho Brahe med moderne rumforskning.

 

>

DR nr. 73
DR73_frontcover_50
Blå Lyn og Røde Feer
IAFs forårsmøde
Exoplaneter
NewSpace
Ticra
Space Launch System
Cubesats fra GomSpace
Danske Celler i Rummet
DR nr. 72
DR_72_frontcover_50
Første dansker i rummet
Menneskets vej ud i rummet
Space Day i Industriens Hus
IAC 2015 i Jerusalem
DR nr. 71
DR_71_frontcover_50
Dawn – mission til dværgplaneten Ceres
Rumvandringer
På opdagelse i verdensrummet
Copenhagen Suborbitals
Danish Aerospace Company
SIYSS 2013
Geofysik og rumteknologi uddannelse på DTU
Astrobiologikurser
DR nr. 70 Rumfærgen er gået på pension
Rumfarten i krise
Foredrag med Andreas Mogensen, Copenhagen Suborbitals, Helle og Henrik Stub, Finn Willadsen
DR nr. 69 Copenhagen Suborbitals vender stærkt tilbage
Milepæl i udforskningen af Merkur
Orbiter:En fremragende og gratis rumsimulator
DR nr. 68 Phoenix på Mars
Ulysses missionen afsluttet
Titan
Navigation i rummet
DR nr. 67 undervejs
DR nr. 66 Leder -Nyt formandsskab, samme selskab
Planck – Udvikling til nulpunktet
Danmark i rummet
Rumstationer – lidt historie
Værktøj til meteorologerne
DR nr. 65 Rumbaseret astronomi med fokus på ESA
Infrarød astrofysik fra rummet
Gaia – en astronomisk hjørnesten
COROT: Stjernernes musik og planeternes dans
Medlemsundersøgelse
Venus er nået
DR nr. 59 Tanker om tid og rum – mulige fremtider
Fra huleboere til rumvæsener
Menneskets stræben mod rummet
50.000.000.000.000 mennesker
Fremtidsforskning er backcasting
Kreativitet og rumforskning
Kan mennesket klare de lange rumrejser?
DR nr. 58 Alone,
Liv i rummet,
Ældre og astronauter , Jesper Jørgensen
DR nr. 54 Glædeligt nyt for den danske rumfartssektor
Ørsted – status efter 3 års mission i rummet
Dansk rummedicinsk udstyr på vej i rummet
Tag med til ISS
DR nr. 53 Leder – Formandsskifte i Selskabet
Euro-MARS
Ny udstilling på Tycho Brahe Planetarium
Til studerende: World Space Congress
Finansloven 2002
DR nr. 52 Der er brug for visioner om rumforskning
ESAs ministerrådsmøde 2001
Fra køer til kosmos
Pluto-Kuiper-Express
AAU Cubesat
DR nr. 51 Europæisk rumindustris fremgang smitter
Særudstilling på Ole Ole Rømers Museum
Ulf Merbold
DR nr. 50 Dansk Software til rumfartsindustrien
ESAs oplæg til budget
Ulf Merbold
DR nr. 49 Bepi-Colombo
Jens Martin Knudsen
Juri Aleksejevitj Gagarin
Ny stor radiosatellit i rummet
DR nr. 48 Rumbussen on tour
Rumbussens udstilling på Planetariet
The International Space University
DR nr. 47 Positionsbestemmelse med GPS er blevet mere nøjagtig
Satellitantenner
Unigate Innovation
DR nr. 46 Den verdensomspændende radiokonference (WRC 2000)
På spor af det samfundsmæssige
Rumaktiviteter under Dansk Naturvidenskabsfestival
DR nr. 45 En god begyndelse
Et dansk center for Rumforskning
Rumindustrien som drømmefabrik
Rømer satelitten
DR nr. 44 Fokus på rummet
Ny bestyrelse i selskabet
Nye æresmedlemmer
Parabolflyvning og vægtløshed
Ørsted fylder 1 år i rummet
DR nr. 43 50 years with spaceflight
Selskabets jubilæumsarrangementer
DR nr. 42 Dansk magneteksperimenter med på Mars Polar
Dansk Selskab for Rumfartsforskning
Mars Polar Lander og Mars Climate Orbiter
Rumfartsuddannelsen på Aalborg Universitet
Yvonne Cagle
DR nr. 41 Dansk rumfart i 10 år
ESA Ministermøde i Bruxelles
For 30 år siden
Ørsteds videnskabelige målinger begynder
DR nr. 40 Den danske rumfartsindustri
DR nr. 39 Danmark som rumnation
Ørsted klargøres til opsendelse
Ørstedmissionens første 14 dage
DR nr. 38 Dansk rumfart på tærsklen til det 21 århundrede
Design af satellitantenner
Fremsynede mænd i en foranderlig verden
DR nr. 37 Dansk rummedicin på ISS
Månen udforskes igen
DR nr. 36 Det danske småsatellitprogram
Pathfinders atmosfæriske målinger
DR nr. 35 Anmeldelse af nu dansk bog – Liv u rummet
Ariane 5 – Europas nye løfteraket
Er rummet vores baghave
DR nr. 34 Voyager – Eventyret fortsætter
DR nr. 33 Et tilbageblik over 40 års planet forskning
DR nr. 32 Cluster satellitterne genopstår
DR nr. 31 ESA astronaut Thomas Reiter i Danmark
NASA Discovery Missioner
DR nr. 30 COBRAS/SAMBA
Det offentlige forskningsudvalg for Rummet
DR nr. 29 Derfor eksploderede Ariane 5
DR nr. 28 Den lange og kringlede vej til Jupiter
Rumteknologi finder jordnære anvendelser
DR nr. 27 Globalstar
DR nr. 26 Hvad så med fremtiden
Udforskningen af Mars
DR nr. 25
DR nr. 24 SAs HORIZON 2000-program
Jorden – menneskets planet
Miljøovervågning med telemåling fra satellit og fly
Videnskabelige resultater – D2 rumfærgemissionen
DR nr. 23
DR nr. 22
DR nr. 21
DR nr. 20
DR nr. 19 Clementine
Luftfartens fremtidige brug af satellitter
DR nr. 18
DR nr. 17
DR nr. 16
DR nr. 15
DR nr. 14 Hermes lagt i mølposen
Launch manifest
Succes for ERS-1
Mødekalender
DR nr. 13 Hermes lagt i mølposen
Launch manifest
Succes for ERS-1
Mødekalender
DR nr. 12 Status over Ørsted-satellitten
Korte rum-nyheder
Launch manifest
Mødekalender
DR nr. 11 Rumfartens krise – krisens rumfart
Korte rumnyheder
Launch manifest
Mødekalender
DR nr. 10 Ministerrådsmødet i ESA, München, november 1991
Rumåret 1992
Mødekalender
DR nr. 09 Danmark – på plads i rummet
Aktuelle nyheder fra de sovjetiske rumprogram
Russerne i rummet
Russisk rumfart: mod Mars, samarbejde eller sammenbrud?
Små nyheder
Mødekalender
DR nr. 08 Europas miljøsatellit ERS-1 på plads i rummet
Hvorledes skal fremtidens miljø-datasystemer se ud?
Små nyheder
Rumfartslitteratur
Fortolkning af fremtidens satellitbilleder
Mødekalender
DR nr. 07
DR nr. 06 Hvem bliver den første dansker i rummet? 90 har søgt
Dansk Astronaut – en mulighed
Mødekalender
DR nr. 05 Ny forelæsningsrække på DTH/DIA om rumfart i praksis
Danmark, tag dog springet – ud i rummet!
Rumfartsnyheder
Danmarks flyvemuseum
Mødekalender
DR nr. 04 Er der en sammenhæng mellem rumfart og byggeri?!
Danmark er en rumfartsnation – men vi mangler at få vores egen satellit!
Mødekalender
DR nr. 03 1989 var et godt år for rumfarten!
Mødekalender
DR nr. 02 Dansk Rumfart – en yngling på 40!
Rumfartsnyheder
Mødekalender
DR nr. 01 undervejs